[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

UndiFineD undifined op gmail.com
Wo Aug 31 22:31:38 CEST 2011


He Jan,

Ik ben het volledig met je eens, dit zelfde geld ook voor de
internationale gemeenschap.
De (L)CoC is een set handreikingen, een heren/dames overeenkomst.
Het probleem is dat men nergens definitief stelt dat men zich zo
behoort te gedragen of anders...
het is dus in principe een overeenkomst zonder gevolgen.

Dat is precies het probleem waar ik tegen aanliep.
Men hield zich niet aan de CoC en daar ben ik de dupe van geworden.
Daarnaast heb ik nog een lastige thuissituatie waardoor het extra moeilijk werd.

Inmiddels is er voor mij al veel meer duidelijk en hoop ik me
binnenkort weer meer voor Ubuntu-NL te kunnen inzetten.Op 31 augustus 2011 21:45 heeft Jan Stedehouder
<janstedehouder op gmail.com> het volgende geschreven:
>
>
> Op 30 augustus 2011 15:54 schreef Thomas de Graaff
> <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>>
>> On Tue, 2011-08-30 at 14:17 +0200, Jan Stedehouder wrote:
>> > Thomas geeft hier een prima aanzet voor een aantal handvatten. Mijn
>> > reacties staan inline:
>> >
>> > Op 30 augustus 2011 13:22 schreef Thomas de Graaff
>> > <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>> >         Het is de bedoeling een constructieve discussie te houden over
>> >         dit
>> >         onderwerp zodat we als gemeenschap meer duidelijkheid krijgen
>> >         over hoe
>> >         we onze gemeenschap gezond en goed functionerend kunnen
>> >         houden. De
>> >         Ubuntu Code of Conduct is daarbij het uitgangspunt. De Code of
>> >         Conduct
>> >         geeft echter alleen aan hoe je je als gemeenschapslid dient te
>> >         gedragen,
>> >         maar geeft niet aan hoe om te gaan met leden die zich zo
>> >         gedragen dat ze
>> >         de gemeenschap schade berokkenen.
>> >
>> >
>> > In hoofdlijnen is dit natuurlijk prima. De vraag komt bij mij wel op
>> > wat dan onder de 'gemeenschap' moet worden verstaan. Betekent het
>> > aanmelden bij het forum dan direct een lidmaatschap van die
>> > gemeenschap?
>> Ik denk het wel ja. Iedereen die gebruik maakt van de voorzieningen die
>> de Ubuntu-NL gemeenschap maakt er in feite deel van uit en dient zich te
>> houden aan de regels van die gemeenschap vind ik. De Code of Conduct
>> geld bijvoorbeeld ook voor iedereen die gebruik maakt van de diensten
>> van Ubuntu-NL. Misschien dat dat duidelijker gecommuniceerd moet worden?
>>
>
> Volgens kunnen die twee aspecten uit elkaar worden gehaald. Aan de ene kant
> is daar het gebruik van de voorzieningen (forum, irc, steunpunten) door
> bezoekers die met Ubuntu aan de slag zijn gegaan en tegen problemen
> aanlopen. In mijn boeken verwijs ik ze naar de online hulpbronnen, want dat
> zijn ze in eerste instantie.
> Aan de andere kant gebruiken we die kanalen ook voor het opbouwen en
> onderhouden van de gemeenschap. Dat zijn bezoekers die een stap verder gaan
> en door kleine en grote bijdragen actieve ondersteuners van Ubuntu worden.
> Voor de eerste groep denk ik dat je van hen mag verwachten dat ze zich aan
> algemene gedragsregels houden, vergelijkbaar met het betreden van een
> openbaar gebouw in de fysieke wereld. De Code of Conduct is een zwaardere
> gedragscode waar Ubunteros zich vrijwillig naar schikken, in beginsel na
> ondertekening van die code, maar in ieder geval is het maatstaf waar de
> tweede groep zich geacht wordt aan te committeren.
> Mijns inziens, maar dat is even mijn mening, wordt de gemeenschap gevormd
> door de tweede groep die zich vrijwillig ten dienste stelt van de eerste
> groep (waarvan we hopen dat die tot de gemeenschap willen gaan behoren). En,
> het klinkt een beetje raar misschien, van de gemeenschapsleden mag een
> hogere maatstaf worden verwacht dan de bezoeker.
>>
>> >
>> >         In een drietal opmerkingen mijn voorlopige visie hier op:
>> >
>> >         Hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de
>> >         gemeenschap
>> >         beschadigd?
>> >
>> >         1) Evenwicht
>> >         We moeten het als gemeenschap in de gaten houden als er leden
>> >         zijn die
>> >         de gemeenschap meer energie kosten (negatieve energie), dan
>> >         dat deze
>> >         leden er in steken (positieve energie). Wanneer mensen met
>> >         elkaar omgaan
>> >         komt er altijd negatieve energie bij kijken, er zijn altijd
>> >         onenigheden,
>> >         conflicten e.d. Dus negativiteit is niet per definitie
>> >         schadelijk. Wel
>> >         wordt negatieve energie altijd schadelijk als er geen veel
>> >         grotere dosis
>> >         positieve energie tegenover staat. Als we op een gegeven
>> >         moment ervaren
>> >         dat bepaalde leden steeds weer betrokken zijn bij negatieve,
>> >         energieverslindende zaken, terwijl deze leden nauwelijks
>> >         positieve
>> >         bijdragen leveren aan de gemeenschap, dan dienen we wat mij
>> >         betreft een
>> >         (tijdelijke) ban van deze leden te overwegen.
>> >
>> >
>> > Ik zou dit zelfs willen uitbreiden, want er zijn ook leden die
>> > weliswaar een positieve bijdrage leveren maar evenzeer keer op keer
>> > negatieve discussies veroorzaken dan wel olie op het vuur gooien.
>> > Mijns inziens betekent de positieve bijdrage geen vrijbrief voor het
>> > negativisme dat we willen aanpakken. Je stelt je dan als gemeenschap
>> > terecht open voor de kritiek dat er met twee maten gemeten wordt.
>> Goed opgemerkt. Ik moet het punt denk ik beter verwoorden, want ik merk
>> dat ik eigenlijk meer op de situaties doel waarbij mensen anderen
>> bekritiseren op wat ze doen en op een demotiverende manier, terwijl ze
>> zelf nauwelijks bijdragen. Het gaat dus niet zozeer over conflicten bij
>> dit punt, die worden meer in punt 3 gedekt, als wel over het geven van
>> negatieve kritiek zonder zelf positief bij te dragen. Het gaat dus niet
>> om situaties die door de Code of Conduct gedekt worden. Je kan geheel
>> binnen de Code of Conduct zeer een zeer demotiverende uitwerking op
>> andere communityleden hebben wanneer je altijd zeer kritisch bent zonder
>> positief bij te dragen.
>>
>
> Ik ben het met je eens dat een negatieve houding, zich uitend in een stroom
> van negatieve bijdragen, niet bijdraagt aan een constructieve sfeer in de
> gemeenschap en de eerstgenoemde groep bezoekers eerder afschrikt dan
> aanmoedigt. Ik moet zeggen dat een deel van de verzoeken die via de
> steunpuntenkaart bij me binnen komt daaraan refereert.
> Daar kan ik aan toevoegen dat in de afgelopen jaren een paar keer een lange
> Ubuntu-nl vakantie  heb genomen vanwege het gedrag van actieve leden die
> echt de grenzen van de CoC verre hebben overschreden en waar ik de pech had
> in het kruisvuur terecht te zijn gekomen (en waar nauwelijks tegenop
> getreden is). Dat ik keer op keer terug kom heeft te maken met de waarde die
> ik aan de gemeenschap als geheel hecht en omdat ik geloof in het concept
> Ubuntu. Maar aangezien ik ook zie dat we als gemeenschap nog niet een goede
> aanpak hebben om dit soort negativisme en ontsporingen goed aan te pakken,
> blijf ik ook wat ambivalent staan tegen het oppakken van een meer formele
> rol voor de gemeenschap. Alleen om die reden ben ik al blij met deze open
> discussie, want ik weet wel zeker dat er meer leden zijn met soortgelijke
> ervaringen en overwegingen.
>
>
>>
>> >
>> >         2) Problemen binnen de gemeenschap oplossen
>> >         Als er leden zijn die hun problemen met de gemeenschap buiten
>> >         de
>> >         gemeenschap plaatsen (blog's e.d.), dan geven ze daarmee
>> >         eigenlijk aan
>> >         dat ze hun problemen niet binnen de gemeenschap met haar
>> >         regels en
>> >         structuren kunnen oplossen, en dus niet goed functioneren
>> >         binnen die
>> >         gemeenschap. En als leden niet goed functioneren binnen een
>> >         gemeenschap
>> >         is de gemeenschap beter af zonder die leden. In zo'n geval
>> >         dient wat mij
>> >         betreft overwogen te worden om deze leden een (tijdelijke) ban
>> >         te geven.
>> >
>> > Ik verwijs even terug naar mijn eerste opmerking. Eerlijk gezegd vind
>> > ik het forum ook niet altijd het beste platform voor een discussie
>> > over zaken die niet lekker lopen in de gemeenschap en snap daarom ook
>> > wel dat leden dan even een zijstap maken naar een andere webstek. Denk
>> > maar even aan het artikel van Sense over het disfunctioneren van het
>> > LoCo-contact vorig jaar. Met wat je hier schrijft zou Sense tegen een
>> > tijdelijke ban aangelopen zijn (als dat de conclusie van het team was
>> > geweest). Was het negatief? Jazeker, maar inhoudelijk een noodzakelijk
>> > onderwerp. Via een blog met commentaren is het overzicht wat beter te
>> > bewaren dan in een forumdiscussie (waar je dan soms ook nog
>> > retroactieve edits krijgt).
>> Daar zit inderdaad wat in. Ondanks dat Sense kritische blog's schreef,
>> kan je niet zeggen dat hij de problemen buiten de gemeenschap plaatste.
>> Hij ging met het ubuntu-nl team waar hij lid van was en in samenspraak
>> met de gemeenschap stevig aan de slag met de problemen. Dus zonder meer
>> zeggen dat je door het uiten van een probleem op een blog het probleem
>> niet met de gemeenschap oplost is misschien wat te kort door de bocht.
>>
>> Aan de andere kant waren er ook voor Sense genoeg alternatieve
>> mogelijkheden (anders dan het forum) om de informatie van die blog posts
>> binnen de gemeenschap te plaatsen en te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan
>> de wiki.
>>
>
> Goed punt, al doet zich dan de vraag voor of de wiki een geschikt platform
> is voor het voeren van discussie (nog even los van de vindbaarheid van de
> informatie). Blogs die in Planet Ubuntu-nl staan zijn natuurlijk ook
> onderdeel van de gemeenschap. Misschien is het een idee om het Prikbord open
> te stellen voor kritische bijdragen waarvoor het forum niet geschikt is (ik
> weet alleen niet of commentaren daar mogelijk zijn), maar wel onder de
> voorwaarde dan die bijdragen aan de CoC voldoen. Het moet geen podium voor
> gal spuwen worden.
> Ongetwijfeld levert dit alles kritiek op van censuur of het uit de weg gaan
> het aanpakken van de echte problemen, maar op een gegeven moment houdt het
> gewoon op. Ik ben een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting,
> die mag van mij zo absoluut zijn als maar mogelijk is, mits de toon en
> inhoud van de discussie maar respectvol en correct blijft, en bij de zaak
> blijft (en niet op de mens gaat spelen). Wie dat niet kan of wil, mag een
> eigen webstek zoeken.
> Met vriendelijke groet,
> Jan
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
>-- 
Met vriendelijke groeten,
Keimpe de Jong
(UndiFineD)


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst