[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussiepunten voor de eerstvolgende raadsvergadering: 24 mei

Sense Egbert Hofstede sense op ubuntu.com
Di mei 29 23:52:43 CEST 2012


Ik denk dat het goed is om de hier besproken dingen zaterdag tijdens
de releaseparty eens informeel met verschillende gemeenschapsleden
door te nemen. Dan kunnen we beter peilen wat er een beetje leeft. Na
afloop lijkt het me goed om de knoop door te hakken.

Groeten,
Sense

2012/5/26 Gijs Jansen <g.w.m.jansen op upcmail.nl>:
> Beste mede raadsleden,
>
> Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om je antwoord, bovenaan te zetten
> en niet tussendoor of onderaan? Dit maakt de discussie erg onoverzichtelijk,
> zeker voor mij.
> Ik heb in de afgelopen raadsvergadering van 24-05-2012 al mijn mening
> gegeven. En sluit mij aan bij Leoquant, met een paar aanvullingen mijner
> zijds:
>
> Verkiezingen voor de complete raad om de 2jaar door kiesgerechtigden.
>
> Verkiezingen voor raadsleden, die korter dan een jaar zitting hebben
> genomen.
>
> I.v.m. de inspanningen om een verkiezing te houden t.o.v. de tijdspanne van
> die verkiezing, is het volgende mijn inziens voorlopig de beste oplossing:
> Geen verkiezingen bij vervangen van een raadslid die een jaar of langer
> heeft gezeten. Wel zouden kandidaten die bij eerdere verkiezingen niet
> gekozen zijn voor de
> raad, als eerste benaderen als raad, daarna stemgerechtigden op voordracht
> van de raad.
>
> Voor de laatste 3 maanden van de zittingperiode, wordt er geen vervanging
> gezocht, de raad gaat door met de overgebleven leden.
>
> Er zal gekeken moeten worden of de aanpassingen zo snel mogelijk goedgekeurd
> kunnen worden door de gemeenschap, op zijn laatst voor de verkiezingen van
> 2013.
>
> Over termijnen, tijden etc. kan altijd gediscussieerd worden.
>
> Wat de stemgerechtigden betreft:
> Reclame maken op het forum en IRC om stemgerechtigden aan te trekken.
> Een zo eenvoudig mogelijke procedure om stemgerechtigde te worden.
> Duidelijke aankondiging van de tijden voor kandidaatstelling en verkiezing.
> Onder de 13755 moten toch wel enthousiaste mensen te vinden zijn die zich
> voor de gemeenschap willen inzetten. Tot op heden is het steeds het zelfde
> groepje van 50 ( 3,6 promille) mensen die zich inzetten voor de gemeenschap.
> Dit lijkt mij toch een wankele basis voor een gezonde gemeenschap. Ik denk
> dat we als raad, ons hier op moeten richten middels onderzoek of iets van
> die aard. Of een expert daarvoor inhuren( tenzij een van de raadsleden
> ervaring heeft op dit gebied)
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Gijs
>
> Op 25-05-12 08:48, Thomas de Graaff schreef:
>
> On Thu, 2012-05-24 at 19:47 +0200, Sense Egbert Hofstede wrote:
>
> 2012/5/20 Thomas de Graaff <thomas op thomasdegraaff.nl>:
>
> On wo, 2012-05-16 at 18:36 +0200, Marten de Vries wrote:
>
> Beste gemeenschapsraad,
>
> Voor zover ik kan nagaan, vergaderen jullie over de eerder in deze
> thread besproken dingen op het moment dat de kandidaatstellingsperiode
> voor de verkiezingen afloopt. Op deze manier krijgen eventuele nieuwe
> stemgerechtigden dus geen kans om zich kandidaat te stellen. Daarnaast
> zouden eventuele nieuwe stemgerechtigden zich dan zo ongeveer de komende
> vergadering al moeten melden, terwijl de mogelijkheid dat te doen nog
> amper bekend is. Er is niet over geschreven op de planet, geen
> forumtopic over, en ook op IRC heb ik er nog niets over gehoord (maar
> dat kan aan mij liggen). Ik kan begrijpen dat jullie de afspraken rond
> de organisatie van Ubuntu NL willen naleven, maar hoop wel dat jullie
> aandacht aan de dingen die ik hierboven genoemd heb willen geven. Hoe
> denken jullie erover?
>
> In principe moet het zo zijn dat mensen zich altijd kunnen aanmelden
> voor stemrecht. Het lijkt mij goed als er vr de tweejaarlijkse
> verkiezing van de raad flink aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid
> van stemrecht. Voor een tussentijdse verkiezing hoeft wat mij betreft
> niet alles uit de kast gehaald te worden. Liever nog zie ik dat bij
> tussentijdse verkiezing de raad zelf iemand zoekt om een vrijgekomen
> raadsplek te vullen en echt maar n keer in de twee jaar verkiezingen
> te organiseren.
>
> Waarom? Waarom kan de gemeenschap ineens niet meer goed zelf bepalen
> wie kan vervangen als de verkiezingen tussentijds zijn?
>
> Ik weet niet waar je hebt gelezen dat het mijn mening is dat de
> gemeenschap niet zelf goed kan bepalen wie kan vervangen. Dat is in
> ieder geval niet mijn mening, ik vind dat de gemeenschap prima kan
> bepalen wie raadslid moet zijn en wie niet. De reden dat ik voorkeur heb
> voor het niet houden van verkiezingen voor het tussentijds vervangen van
> leden van de raad is dat het redelijk wat gedoe oplevert om verkiezingen
> te organiseren. Verder ben ik van mening dat de nog zittende leden van
> de gekozen raad zelf ook prima een nieuw lid kunnen zoeken.
>
>
> Groet,
> Marten
>
> On 14-05-12 20:28, Thomas de Graaff wrote:
>
> On ma, 2012-05-14 at 19:16 +0200, leoquant wrote:
>
> Op 14-05-12 14:17, Sense Egbert Hofstede schreef:
>
> Hallo,
>
> Mooi dat je er even naar kijkt. Dit kan inderdaad wel wat aandacht
>
> gebruiken!
>
> 2012/5/14 leoquant <leoquant op ubuntu.com>:
>
> Beste Ubuntu-Nl fans en leden en volgers van de gemeenschapsraad van
> Ubuntu-Nl,
>
>
> graag leg ik jullie de volgende discussiepunten voor de volgende
> raadsvergadering voor. Ik heb het idee dat de UbuntuNl
>
> stemgerechtigden
>
> zoals het nu bestaat een vrij statisch geheel is. Er worden geen
>
> leden
>
> toegevoegd, en ik heb het idee dat sommige leden in het team:
>
> Ubuntu-Nl
>
> stemgerechtigden, niet meer actief deelnemen aan Ubuntu-Nl om welke
>
> redenen
>
> dan ook.. Dat laatste is een wilde gok. Hoe stellen we dat laatste
>
> objectief
>
> vast? Ik ben alvast begonnen met een mailinglijst voor het team: 20
>
> reacties
>
> tot nu toe.
> Hoe kunnen we het team vitaal maken, leden toevoegen, en via welke
>
> stappen
>
> doen we dat dan. Twee jaar wachten, nietsdoen, maakt het team te
>
> statisch
>
> imho. De punten ter discussie:
>
> 1. Mailinglist Ubuntu-Nl stemgerechtigden.
> <http://loco.ubuntu.com/meetings/team/418/agenda/1118/update/> -
>
> leoquant
>
> <https://launchpad.net/%7Eleoquant> @ zat, 12 mei 2012 18:08 UTC
>
> Doel: bereiken van de leden tijdens/voor verkiezingen. Eventueel
>
> polsen
>
> of men nog betrokken wil worden in dit proces.
>
> Nou, ik wou ook even kijken wie er reageerden vanuit het team. Beetje
> een indicatie
> wie er nog into Ubuntu-Nl is? Misschien?
>
> De maillijst lijkt me niet heel handig. We hoeven voor de
>
> verkiezingen
>
> de stemgerechtigden enkel te benaderen in n richting en daar
>
> heeft
>
> Launchpad al iets voor en dat hebben we ook gebruikt de vorige
>
> keer.
>
> Het lijkt me daarnaast alleen maar onhandig om ng een
> communicatiekanaal toe te voegen. Er is al zo weinig actieve
>
> discussie
>
> op deze maillijst, we kunnen de actieve leden zich beter daarop
>
> laten
>
> concentreren.
>
> Ik kan me wel vinden in de opmerking van Sense. Het is ook een besloten
> mailinglijst, dat moeten we zo veel mogelijk vermijden of er moet een
> heel goede reden voor zijn om een besloten lijst te gebruiken?
>
> 2. Toevoegen stemgerechtigden
> <http://loco.ubuntu.com/meetings/team/418/agenda/1116/update/> -
>
> leoquant
>
> <https://launchpad.net/%7Eleoquant> @ zat, 12 mei 2012 18:04 UTC
>
> Het is tijd om het aantal stemgerechtigden uit te breiden. Via welke
> stappen doen we dit? En wanneer?
>
> Ik denk meer in de richting van leden voordragen. Over deze leden zou
> via de
> raad eventueel een fiat gegeven kunnen worden. Het team komt dan in
> launchpad
> op moderated te staan ipv restricted. Ubuntu-nl "werft" dan ook
> stemgerechtigden.
>
> Lijkt me in principe niets mis mee, met het benaderen van leden of ze
> wellicht stemrecht willen.
>
> De afgesproken procedure is passief: mensen die stemrecht willen,
> kunnen dat aanvragen bij het publieke deel van
> gemeenschapsraadsvergadering.
>
> 3. Bestaande stemgerechtigden
> <http://loco.ubuntu.com/meetings/team/418/agenda/1117/update/> -
>
> leoquant
>
> <https://launchpad.net/%7Eleoquant> @ zat, 12 mei 2012 18:07 UTC
>
> Hoelang nemen de bestaande leden deel aan het launchpad team? Zijn
>
> er
>
> ook leden bij die feitelijk niet meer "mee doen" aan het project
>
> Ubuntu-Nl.
>
> Stemrecht kun je wel laten verlopen. Via vast omlijnde kaders. Wanneer
> er alleen
> leden bijkomen verwordt het misschien tot een onduidelijk geheel, met
> mogelijk veel leden
> die werkelijk niemand (meer) kent, of waarvan we feitelijk weten dat
> men niet meer
> met ubuntu/ubuntu-nl bezig is.
>
> Stemrecht kun je niet intrekken, tenzij iemand erg over de schreef
>
> gaat.
>
> Misschien is het een idee van de mogelijkheid van LP gebruik te maken
> dat je ieder jaar oid. je lidmaatschap van de stemgerechtigden opnieuw
> moet bevestigen? Zo vallen mensen die niet meer met Ubuntu NL bezig zijn
> vanzelf af, die zullen hun lidmaatschap dan niet hernieuwen.
>
> 4. Toegang JFL bot communityserver
> <http://loco.ubuntu.com/meetings/team/418/agenda/1121/update/> -
>
> leoquant
>
> <https://launchpad.net/%7Eleoquant> @ zon, 13 mei 2012 18:03 UTC
>
> Geen idee, te weinig leden denk ik.
>
> Wie heeft toegang tot die bot?
>
> Ronnie en ik hebben toegang tot de server, als dat is wat er bedoelt
> wordt?
>
> Groet!
>
> leoquant
>
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
> --
> Ik ga naar een Ubuntu Releaseparty. Kom jij ook? Kijk
> op www.ubuntuparty.nl voor meer informatie.
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>-- 
Sense Egbert Hofstede
http://sehofstede.nl/


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst