<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    <br>
    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----<br>
    Hash: SHA1<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    hoi allen,<br>
    <br>
    Het inventariseren en priotering van kern/knelpunten is, zoals
    gemeld,<br>
    uiteraard een belangrijke rol van de raad, om het het functioneren
    van<br>
    Ubuntu-nl te verbeteren.<br>
    <br>
    Wat mij betreft verloopt het inventariseren van mogelijk
    knelpunten<br>
    niet enkel via teams, al lijkt me dat wel de belangrijkste
    insteek. We<br>
    kunnen inventariseren via:<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; 1.<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Algemene of generale knelpunten, niet team gerelateerd. Denk
    aan<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?onderhoud? van de website, forumsoftware, actueel houden
    van<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informatie over Ubuntu-nl. Omgaan met het reapproval van<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ubuntu-nl. Het beeld naar buiten toe. Externe partijen<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; communiceren graag via duidelijke kanalen. (Denk aan
    sponsoren,<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; etc., maar aan de gewone bezoeker.)<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; 2.<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teamgerelateerde problemen. Probleem is hoe de raad deze in<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kaart brengt. Er naar raden heeft geen zin. Dus welke<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; instrumenten heeft, en/of gebruikt de raad om deze
    knelpunten<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; boven water te krijgen, en te benoemen. De raad is geen<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; afspiegeling of vertegenwoordiging van leden uit alle teams
    van<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ubuntu-nl. Hoe lossen we dit op. Hoe inventariseren we
    helder en<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; klaar de knelpunten.<br>
    <br>
    Het uiteindelijke oplossen van problemen, het verbeteren en<br>
    stabilseren van de club is wat mij betreft weer een stap verder en<br>
    later uiteraard.<br>
    <br>
    <br>
    groet!<br>
    <br>
    leoquant<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    On 21-04-11 17:37, UndiFineD wrote:<br>
    <span style="white-space: pre;">&gt; Hallo,<br>
      &gt; <br>
      &gt; Het verzamelen van de idee&euml;n van de leden en teams lijkt me
      als<br>
      &gt; vanzelfsprekend. Het moet natuurlijk niet een eenmalige
      verzameling<br>
      &gt; worden, maar een process van voortdurende inbreng
      mogelijkheid.<br>
      &gt; <br>
      &gt; Bijvoorbeeld: - opschoning forumleden ouder dan een maand
      zonder<br>
      &gt; posts - promotie vertalingen wegens 100% status, vragen om<br>
      &gt; foutopsporing - promotie ubuntu-manual en vertaling ervan -<br>
      &gt; uiterlijk websites bijwerken naar nieuwe styl - promotie
      nederlands<br>
      &gt; ubuntu team - promotie ubuntu bij overheid, gemeentes en<br>
      &gt; instellingen - events te organiseren<br>
      &gt; <br>
      &gt; <br>
      &gt; Op 16 april 2011 08:56 heeft Thomas de Graaff <br>
      &gt; <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:thomasdegraaff@planet.nl">&lt;thomasdegraaff@planet.nl&gt;</a> het volgende geschreven:<br>
      &gt;&gt; Mederaadsleden, hierbij een voorstel om te gaan
      inventariseren<br>
      &gt;&gt; wat de behoeften zijn die binnen de gemeenschap leven
      aan<br>
      &gt;&gt; verbeterpunten.<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; Als gemeenschapsraad zijn we in feite een
      dienstverlenende<br>
      &gt;&gt; instantie voor de verschillende teams en de gemeenschap
      als<br>
      &gt;&gt; geheel. Het is daarom belangrijk om te inventariseren
      wat onze<br>
      &gt;&gt; 'klanten', teamleden en gemeenschapsleden aan behoeften
      hebben<br>
      &gt;&gt; zodat Ubuntu-NL beter kan functioneren. We kunnen
      natuurlijk zelf<br>
      &gt;&gt; bedenken wat er beter kan aan Ubuntu-NL, maar een
      dergelijke top<br>
      &gt;&gt; down benadering heeft voor een vrijwilligersorganisatie
      als<br>
      &gt;&gt; Ubuntu-NL nadelen omdat het noodzakelijk is om
      draagvlak te<br>
      &gt;&gt; hebben om dingen daadwerkelijk gedaan te krijgen. Geen
      betere<br>
      &gt;&gt; manier om draagvlak te cre&euml;ren dan communicatie en
      luisteren<br>
      &gt;&gt; naar wat er aan behoeften zijn, en daar je beleid op
      baseren.<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; We zouden dit wellicht in drie stappen kunnen
      organiseren:<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; 1) Inventariseren verbetermogelijkheden<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; Het is wellicht goed om een dergelijke inventarisatie
      op twee<br>
      &gt;&gt; niveaus te doen omdat de omgang met Ubuntu-NL voor
      teamleden en<br>
      &gt;&gt; overige gemeenschapsleden anders is:<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; a) Wat zien teamleden als mogelijke verbeterpunten? b)
      Wat zien<br>
      &gt;&gt; de gebruikers van diensten (forum, irc, wiki e.d.) van
      Ubuntu-NL<br>
      &gt;&gt; als mogelijke verbeterpunten?<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; We zouden dan twee lijsten kunnen maken met geopperde<br>
      &gt;&gt; verbeterpunten.<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; 2) Wegen belang verbeterpunten<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; Vervolgens zouden we in een tweede stap kunnen
      inventariseren<br>
      &gt;&gt; hoeveel waarde, gewicht, de teamleden, en
      gemeenschapsleden aan<br>
      &gt;&gt; de verschillende punten hechten. Hiervoor zou iets als
      een poll<br>
      &gt;&gt; kunnen worden opgezet waarbij leden de verbeterpunten
      waar zij<br>
      &gt;&gt; het meeste belang aan hechten kunnen selecteren. Dit
      wederom<br>
      &gt;&gt; gescheiden voor de twee groepen, teamleden en overige
      leden omdat<br>
      &gt;&gt; deze groepen nu eenmaal een andere omgang met Ubuntu-NL
      hebben,<br>
      &gt;&gt; en dus ook ander inzicht in verbeterpunten.<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; 3) Maken keuzes in welke verbeterpunten haalbaar zijn
      en eerst<br>
      &gt;&gt; worden opgepakt<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt;&gt; Tenslotte kan dan de gemeenschapsraad een evaluatie
      maken van de <br>
      &gt;&gt; verbeterpunten die er leven, de middelen en
      mogelijkheden die er<br>
      &gt;&gt; zijn om verbeterpunten daadwerkelijk aan te pakken. Zo
      kan je dan<br>
      &gt;&gt; als gemeenschapsraad komen tot een effectief beleid
      waarbij er<br>
      &gt;&gt; haalbare doelen die gedragen worden door de gemeenschap
      als<br>
      &gt;&gt; geheel kunnen worden gesteld, en uitgevoerd. Daarbij is
      het<br>
      &gt;&gt; wellicht zinvol om niet meteen de moeilijkste
      verbeterpunten op<br>
      &gt;&gt; te pakken, maar eerst als gemeenschapsraad wat kleinere
      successen<br>
      &gt;&gt; boeken, ervaring opdoen in de samenwerking e.d.
      alvorens met de<br>
      &gt;&gt; grote kluiven (bijv. rechtspersoon e.d.) te beginnen.
      -- <br>
      &gt;&gt; vriendelijke groet, Thomas.<br>
      &gt;&gt; <br>
      &gt; </span><br>
    <br>
    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----<br>
    Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)<br>
    Comment: Using GnuPG with Mozilla - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://enigmail.mozdev.org/">http://enigmail.mozdev.org/</a><br>
    <br>
    iEYEARECAAYFAk2waeEACgkQbcC9IXrx7bNDFgCfdb+J0l4upmrbW5hP7iW6TREO<br>
    uTsAnjYeokrXYPWElSdwP8r2X/g/Df+E<br>
    =fWdj<br>
    -----END PGP SIGNATURE-----<br>
    <br>
  </body>
</html>