<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    <br>
    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----<br>
    Hash: SHA1<br>
    <br>
    Hoi allen,<br>
    <br>
    Het inventariseren en de priotering van kern/knelpunten is, zoals<br>
    gemeld, uiteraard een belangrijke rol van de raad om het het<br>
    functioneren van Ubuntu-nl te verbeteren.<br>
    <br>
    Wat mij betreft verloopt het inventariseren van mogelijk
    knelpunten<br>
    niet enkel via teams, al lijkt me dat wel de belangrijkste
    insteek. We<br>
    kunnen inventariseren via:<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; 1.<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Algemene of generale knelpunten, niet team gerelateerd. Denk
    aan<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?onderhoud? van de website, forumsoftware, actueel houden
    van<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informatie over Ubuntu-nl. Omgaan met het reapproval van<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ubuntu-nl. Het beeld naar buiten toe. Externe partijen<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; communiceren graag via duidelijke kanalen. (Denk aan
    sponsoren,<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; etc., maar aan de gewone bezoeker.)<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; 2.<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Team gerelateerde problemen. Probleem is hoe de raad deze in<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kaart brengt. Er naar raden heeft geen zin. Dus welke<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; instrumenten heeft, en/of gebruikt de raad om deze
    knelpunten<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; boven water te krijgen, en te benoemen. De raad is geen<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; afspiegeling of vertegenwoordiging van leden uit alle teams
    van<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ubuntu-nl. Hoe lossen we dit op. Hoe inventariseren we
    helder en<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; klaar de knelpunten.<br>
    <br>
    Het uiteindelijke oplossen van problemen, het verbeteren en<br>
    stabilseren van de club is wat mij betreft weer een stap verder en<br>
    later uiteraard.<br>
    <br>
    Groet!<br>
    <br>
    leoquant<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    On 21-04-11 17:37, UndiFineD wrote:<br>
    <span style="white-space: pre;">&gt; Hallo,<br>
      &gt;<br>
      &gt; Het verzamelen van de idee&euml;n van de leden en teams lijkt me
      als vanzelfsprekend.<br>
      &gt; Het moet natuurlijk niet een eenmalige verzameling worden,<br>
      &gt; maar een process van voortdurende inbreng mogelijkheid.<br>
      &gt;<br>
      &gt; Bijvoorbeeld:<br>
      &gt; - opschoning forumleden ouder dan een maand zonder posts<br>
      &gt; - promotie vertalingen wegens 100% status, vragen om
      foutopsporing<br>
      &gt; - promotie ubuntu-manual en vertaling ervan<br>
      &gt; - uiterlijk websites bijwerken naar nieuwe styl<br>
      &gt; - promotie nederlands ubuntu team<br>
      &gt; - promotie ubuntu bij overheid, gemeentes en instellingen<br>
      &gt; - events te organiseren<br>
      &gt;<br>
      &gt;<br>
      &gt; Op 16 april 2011 08:56 heeft Thomas de Graaff<br>
      &gt; <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:thomasdegraaff@planet.nl">&lt;thomasdegraaff@planet.nl&gt;</a> het volgende geschreven:<br>
      &gt;&gt; Mederaadsleden,<br>
      &gt;&gt; hierbij een voorstel om te gaan inventariseren wat de
      behoeften zijn die<br>
      &gt;&gt; binnen de gemeenschap leven aan verbeterpunten.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Als gemeenschapsraad zijn we in feite een
      dienstverlenende instantie<br>
      &gt;&gt; voor de verschillende teams en de gemeenschap als
      geheel. Het is daarom<br>
      &gt;&gt; belangrijk om te inventariseren wat onze 'klanten',
      teamleden en<br>
      &gt;&gt; gemeenschapsleden aan behoeften hebben zodat Ubuntu-NL
      beter kan<br>
      &gt;&gt; functioneren. We kunnen natuurlijk zelf bedenken wat er
      beter kan aan<br>
      &gt;&gt; Ubuntu-NL, maar een dergelijke top down benadering
      heeft voor een<br>
      &gt;&gt; vrijwilligersorganisatie als Ubuntu-NL nadelen omdat
      het noodzakelijk is<br>
      &gt;&gt; om draagvlak te hebben om dingen daadwerkelijk gedaan
      te krijgen. Geen<br>
      &gt;&gt; betere manier om draagvlak te cre&euml;ren dan communicatie
      en luisteren naar<br>
      &gt;&gt; wat er aan behoeften zijn, en daar je beleid op
      baseren.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; We zouden dit wellicht in drie stappen kunnen
      organiseren:<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; 1) Inventariseren verbetermogelijkheden<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Het is wellicht goed om een dergelijke inventarisatie
      op twee niveaus te<br>
      &gt;&gt; doen omdat de omgang met Ubuntu-NL voor teamleden en
      overige<br>
      &gt;&gt; gemeenschapsleden anders is:<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; a) Wat zien teamleden als mogelijke verbeterpunten?<br>
      &gt;&gt; b) Wat zien de gebruikers van diensten (forum, irc,
      wiki e.d.) van<br>
      &gt;&gt; Ubuntu-NL als mogelijke verbeterpunten?<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; We zouden dan twee lijsten kunnen maken met geopperde
      verbeterpunten.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; 2) Wegen belang verbeterpunten<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Vervolgens zouden we in een tweede stap kunnen
      inventariseren hoeveel<br>
      &gt;&gt; waarde, gewicht, de teamleden, en gemeenschapsleden aan
      de verschillende<br>
      &gt;&gt; punten hechten. Hiervoor zou iets als een poll kunnen
      worden opgezet<br>
      &gt;&gt; waarbij leden de verbeterpunten waar zij het meeste
      belang aan hechten<br>
      &gt;&gt; kunnen selecteren. Dit wederom gescheiden voor de twee
      groepen,<br>
      &gt;&gt; teamleden en overige leden omdat deze groepen nu
      eenmaal een andere<br>
      &gt;&gt; omgang met Ubuntu-NL hebben, en dus ook ander inzicht
      in verbeterpunten.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; 3) Maken keuzes in welke verbeterpunten haalbaar zijn
      en eerst worden<br>
      &gt;&gt; opgepakt<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Tenslotte kan dan de gemeenschapsraad een evaluatie
      maken van de<br>
      &gt;&gt; verbeterpunten die er leven, de middelen en
      mogelijkheden die er zijn om<br>
      &gt;&gt; verbeterpunten daadwerkelijk aan te pakken. Zo kan je
      dan als<br>
      &gt;&gt; gemeenschapsraad komen tot een effectief beleid waarbij
      er haalbare<br>
      &gt;&gt; doelen die gedragen worden door de gemeenschap als
      geheel kunnen worden<br>
      &gt;&gt; gesteld, en uitgevoerd. Daarbij is het wellicht zinvol
      om niet meteen de<br>
      &gt;&gt; moeilijkste verbeterpunten op te pakken, maar eerst als
      gemeenschapsraad<br>
      &gt;&gt; wat kleinere successen boeken, ervaring opdoen in de
      samenwerking e.d.<br>
      &gt;&gt; alvorens met de grote kluiven (bijv. rechtspersoon
      e.d.) te beginnen.<br>
      &gt;&gt; --<br>
      &gt;&gt; vriendelijke groet,<br>
      &gt;&gt; Thomas.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;</span><br>
    <br>
    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----<br>
    Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)<br>
    Comment: Using GnuPG with Mozilla - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://enigmail.mozdev.org/">http://enigmail.mozdev.org/</a><br>
    <br>
    iEYEARECAAYFAk2waWAACgkQbcC9IXrx7bPPqwCeMxuYOsfq05EGFrcbFV19VHaw<br>
    M2oAn30woXiTdLouhP9+sOrUYmFCFk5y<br>
    =lWBJ<br>
    -----END PGP SIGNATURE-----<br>
    <br>
  </body>
</html>