<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    <small><br>
      <font face="Ubuntu">Het is inderdaad een discussie die elke keer
        weer opwaait. Ik ben van mening dat wij als gemeenschapsraad
        niet kunnen bepalen wat er op het forum en IRC aangeraden wordt.
        Vooral omdat je daar in kunt schatten met wat voor persoon je te
        maken hebt. Op de documentatie wordt volgens mij alleen maar
        informatie geboden en dus ook geen keuze gemaakt tussen de
        nieuwste en LTS versie. Dan blijft dus eigenlijk alleen maar de
        website met de download button zelf over. Ik denk dat we daar
        gewoon een kort maar krachtig advies moeten geven.<br>
        <br>
        Ronnie<br>
      </font></small><br>
    Op 13-06-11 16:07, leoquant schreef:<br>
    <span style="white-space: pre;">&gt;</span><br>
    <blockquote type="cite">On 13-06-11 15:43, Johan van Dijk wrote:<br>
      &gt; On 13-06-11 10:57, Thomas de Graaff wrote:<br>
      &gt;&gt; Het voorstel om gebruikers te informeren zodat ze zelf
      een goede keuze<br>
      &gt;&gt; kunnen maken wat voor hun geschikt is gaat niet in tegen
      het advies dat<br>
      &gt;&gt; internationaal geld om thuisgebruikers te adviseren de
      laatste versie te<br>
      &gt;&gt; installeren.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Een advies is nu eenmaal iets anders dan
      informatievoorziening. Dat<br>
      &gt;&gt; mensen op basis van goede informatie een advies naast
      zich neer kunnen<br>
      &gt;&gt; leggen wil niet zeggen dat het bieden van informatie
      strijdig is met het<br>
      &gt;&gt; geven van een advies. Het betekent ook niet dat het geven
      van een advies<br>
      &gt;&gt; als gevolg heeft dat er geen informatie meer gegeven mag
      worden.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Ik kan het nog wel een keer herhalen voor de
      duidelijkheid. De<br>
      &gt;&gt; gemeenschapsraad is dus niet van mening dat er een
      (strijdig) advies<br>
      &gt;&gt; gegeven dient te worden aan beginners om een LTS te
      installeren, maar<br>
      &gt;&gt; wil gebruikers duidelijk informeren over de algemene
      verschillen tussen<br>
      &gt;&gt; LTS en normale uitgave zodat deze zelf een keuze kunnen
      maken voor de<br>
      &gt;&gt; versie die het best bij hun past.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Daarbij lijkt het me inderdaad goed om de
      informatievoorziening te laten<br>
      &gt;&gt; aansluiten bij wat er internationaal gedocumenteerd is
      zodat er geen<br>
      &gt;&gt; strijdigheid is met wat er internationaal is
      gedocumenteerd.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Als uitgangspunt kan dan bijvoorbeeld de technische
      documentatie pagina<br>
      &gt;&gt; over LTS op de wiki genomen worden:<br>
      &gt;&gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://wiki.ubuntu-nl.org/LTS">http://wiki.ubuntu-nl.org/LTS</a><br>
      &gt;&gt; en dus<br>
      &gt;&gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://wiki.ubuntu.com/LTS">https://wiki.ubuntu.com/LTS</a><br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Hieruit:<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; LTS versie:<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; - Stabiele uitgave door een aanzienlijke beperking van
      het aantal nieuwe<br>
      &gt;&gt; functies.<br>
      &gt;&gt; - Structurele veranderingen worden zoveel mogelijk
      vermeden zoals het<br>
      &gt;&gt; veranderen van de standaard set van toepassingen of
      vergaande<br>
      &gt;&gt; veranderingen in programmabibliotheken of een verandering
      op systeem<br>
      &gt;&gt; niveau.<br>
      &gt;&gt; - Gericht installaties waar de gemiddelde gebruiker
      weinig veranderingen<br>
      &gt;&gt; wil.<br>
      &gt;&gt; - Meer getest: De ontwikkeltijd is korter en er is een
      langere (Beta)<br>
      &gt;&gt; testperiode om meer testen en foutoplossingen mogelijk te
      maken.<br>
      &gt;&gt; - De aandacht gaat voornamelijk uit naar het verbeteren
      van bestaande<br>
      &gt;&gt; functies ten koste van het invoeren van nieuwe
      functionaliteit.<br>
      &gt;&gt; - In plaats van automatische nieuwe pakket te importeren
      uit Debian<br>
      &gt;&gt; unstable wordt verder gegaan met het testen van Debian
      testing. Het<br>
      &gt;&gt; voordeel is minder nieuwe bugs en  / of regressies bugs
      van nieuwe<br>
      &gt;&gt; functies en / of verbeteringen uit Debian unstable.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Dit geeft duidelijk verschillen weer tussen LTS en
      normale uitgaven. Het<br>
      &gt;&gt; lijkt me goed om informatievoorziening te baseren op
      dergelijk duidelijk<br>
      &gt;&gt; technische documentatie.<br>
      &gt;&gt;<br>
      &gt;&gt; Wel moet er natuurlijk een vertaalslag plaatsvinden van
      dergelijke<br>
      &gt;&gt; technische informatie naar informatie die begrijpelijk is
      voor niet<br>
      &gt;&gt; technische gebruikers. Ubuntu is tenslotte opgericht om
      Linux bruikbaar<br>
      &gt;&gt; te maken voor iedereen, en niet alleen techneuten. Met
      termen als<br>
      &gt;&gt; "Debian unstable" en "Debian testing", beta en alpha
      testperiodes,<br>
      &gt;&gt; regressie bugs, programmabibliotheken e.d. hoef je bij de
      gemiddelde<br>
      &gt;&gt; mens niet aan te komen...<br>
      <br>
      &gt; Kijk nog eens naar wat ik op 6 mei al schreef:<br>
      &gt;
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/2011-May/000010.html">http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/2011-May/000010.html</a><br>
      &gt; Ik vind het een non-issue. Dit komt iedere keer weer terug
      als er een<br>
      &gt; nieuwe versie van Ubuntu uitkomt.<br>
      <br>
      &gt; Nogmaals: het lijkt mij geen goed idee om standaard een
      bepaalde versie<br>
      &gt; aan te raden. Geef duidelijke informatie en laat iedereen
      zelf kiezen.<br>
      &gt; De informatie die je geeft moet daarbij wel overeen komen met
      de<br>
      &gt; informatie van Canonical. Want zij maken Ubuntu en zijn
      verantwoordelijk<br>
      &gt; voor kwaliteit en support. Dus zij zullen ook wel het beste
      weten wat de<br>
      &gt; eigenschappen van hun product zijn.<br>
      <br>
      &gt; Verder lijkt het me ook een goed idee om de wiki over te
      laten aan het<br>
      &gt; documentatieteam. Inhoudelijk hoeven wij als gemeenschapsraad
      ons er<br>
      &gt; niet mee te bemoeien. Zeker niet als de informatie die nu al
      op de wiki<br>
      &gt; staat gewoon klopt.<br>
      <br>
      &gt; Johan<br>
      <br>
      <br>
      &gt; _______________________________________________<br>
      &gt; gemeenschapsraad mailing lijst<br>
      &gt; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a><br>
      &gt; <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a><br>
      hoi johan<br>
      <br>
      dan nemen we ook de 32 bit versie recommended over van Canonical?<br>
      : <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download">http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download</a><br>
      <br>
      De informatie die je geeft moet daarbij wel overeen komen met de<br>
      informatie van Canonical.<br>
      <br>
      <br>
      groet<br>
      leoquant<br>
    </blockquote>
    <br>
    _______________________________________________<br>
    gemeenschapsraad mailing lijst<br>
    <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a><br>
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a><br>
    <br>
  </body>
</html>