<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
    <title></title>
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Ik denk dat er nu wat dingen door elkaar lopen, zo zie ik het:<br>
    <br>
    Waar Redmar over schrijft is het afnemen van middelen van een niet
    goed functionerend team, hoe dit op Launchpad geregeld is weet ik
    (nog) niet. Ik neem aan dat het zo is als Thomas de Graaf
    beschrijft.<br>
    Dit was mijn punt ook, het afnemen van middelen vindt ik een erg
    zwaar middel, dit zou voor mij een laatste optie zijn. Daarom ben ik
    ook voorstander van sturing vanuit de Gemeenschapsraad, dit
    impliceert niet dat de Gemeenschapsraad zich gaat bemoeien met zaken
    die het team zelf kan bepalen. Dat wellicht het organisatievoorstel
    0.3 aangepast moet worden, mag geen probleem zijn omdat het een
    voorstel betreft. Hierover kan in de eerstvolgende Gemeenschapsraad
    vergadering een besluit worden genomen. Ik zal dit ook als punt op
    de Gemeenschapsraad agenda zetten van de eerst volgende vergadering.<br>
    <br>
    Uit het voorstel<br>
    <i>De gemeenschapsraad is verantwoordelijk voor het toekennen van de
      middelen van Ubuntu Nederland; <span class="anchor" id="line-32"></span>Dit
      is de enige formele manier waarop de organisatie invloed uit kan
      oefenen op de groepen en teams in de gemeenschap; </i><br>
    Mijn inziens moet hier een wijziging aan worden gebracht<br>
    <br>
    De financiële middelen c.q. bezittingen van Ubuntu nl laten beheren
    door de Stichting, is nog iets waar de Gemeenschapsraad samen met de
    Stichting over moet overleggen. De door de Stichting via sponsoring
    of andere wijze (bijv. legaten) verkregen middelen, is geheel aan de
    Stichting om te beoordelen waar deze middelen aan besteed worden,
    als het maar voldoet aan de statuten. Om dit toch wat te
    stroomlijnen is mijn voorstel geweest om een contactpersoon vanuit
    de Gemeenschapsraad te kiezen om contact te onderhouden met de
    Stichting. Ook dit moet in komend overleg tussen de Gemeenschapsraad
    en de Stichting nog besloten worden.<br>
    <br>
    Met vriendelijke groet,<br>
    <br>
    Gijs<br>
    <br>
    <br>
    Op 30-12-11 14:42, Thomas de Graaff schreef:
    <blockquote cite="mid:1325252573.2245.29.camel@tommie-laptop.lan"
      type="cite">
      <pre wrap="">On vr, 2011-12-30 at 13:52 +0100, leoquant wrote:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Op 30-12-11 13:29, Redmar schreef: 
</pre>
        <blockquote type="cite">
          <pre wrap="">Thomas de Graaff schreef op do 15-12-2011 om 13:56 [+0100]:
</pre>
          <blockquote type="cite">
            <pre wrap="">Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
</pre>
          </blockquote>
          <pre wrap="">Waarom zou de raad mailinglijsten/launchpadteams kunnen sluiten? Het is
nogal een 'stretch' om te zeggen dat launchpad een van de middelen is
die de raad aan teams ter beschikking stelt. Ook de mailinglijst is
volgens mij van ubuntu/canonical afkomstig, en niet van de raad.

Het is niet meer dan redelijk dat de raad middelen intrekt die zij zelf
verstrekt heeft, maar met alle andere middelen heeft de raad mijns
inziens niets te maken. (Nog afgezien van de vraag hoe dat in z'n werk
zou moeten gaan, de raad is geen eigenaar van launchpad teams).

Groet,
Redmar


_______________________________________________
gemeenschapsraad mailing lijst
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a>
</pre>
        </blockquote>
        <pre wrap="">Gaat helemaal niet om toezeggen/terugtrekken van teams, en of wel/niet
gebruik maken van middelen door Ubuntu/canonical. Gaat om/over de
stichting, en of zij formeel binnen of buiten de Ubuntu community
staat of niet. Besloten is: buiten de community. 
De stichting is een juridisch orgaan/gegeven, enkel in het leven
geroepen om geld te beheren, en niet om inhoudelijk te bepalen welk
team wel of niet gebruik kan maken met fondsen in geval van meerdere
"aanvragen", die afweging is inhoudelijk. Hoe bepaalt een stichting
prioretering? Verder wederom herhaalde zetten. 4 jan. is geloof ik
weer een moment om te vergaderen en te bezien hoe de lijnen
raad-teams-stichting gaan lopen. De kaart spelen van "de raad rules
over teams" is niet gepast. De stichting kan gebruik maken van alle
middelen: wiki/mailinglist en doet dit allang.
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">
Een kleine correctie, de stichting heeft besloten geen gebruik te maken
van middelen van Ubuntu-NL als een mailinglijst, de wiki e.d. omdat het
anders lijkt alsof ze deel van de community is, en dat is ze niet gezien
het besluit van de gemeenschapsraad. De stichting vind het dan ook niet
zo gepast om een <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:stichting@lists.ubuntu-nl.org">stichting@lists.ubuntu-nl.org</a> mailinglijst te gebruiken
omdat dit de indruk geeft dat ze onderdeel van ubuntu-nl is. Op dit
moment is deze lijst nog wel in gebruik, maar de stichting zal in de
toekomst een eigen mailadres gaan gebruiken in het sounl.org domein.
Verder is er een website in ontwikkeling die de stichting zal gebruiken
ter vervanging van wiki.ubuntu-nl.org/community/stichting te vinden op:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://sounl.org">http://sounl.org</a>.

</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap=""> Sterker ze bepaalt feitelijk al de richting van geldstromen.....,
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">
De stichting heeft tot op heden nog geen richting van geldstromen
bepaald. Wel heeft de stichting nieuwe bij donateurs bronnen geworven
voor een specifiek doel, namelijk een communityserver. En deze bronnen
zijn ook voor dat doel aangewend. Verder zijn er nog geen uitgaven
gedaan anders dan nodig voor de oprichting van de stichting.

</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap=""> tenminste er ligt geen formeel akkoord van de raad aan ten grondslag.
Verder zijn de teams "los" van de raad, geen inhoudelijke bemoeienis
dus. Wil iedereen dat de stichting de richting van geldstromen bepaalt
ofzo? 

groet...
_______________________________________________
gemeenschapsraad mailing lijst
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a>
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">

_______________________________________________
gemeenschapsraad mailing lijst
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a>

</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>