<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Op 30-12-11 13:29, Redmar schreef:
    <blockquote cite="mid:1325248164.2786.8.camel@Acer.fritz.box"
      type="cite">
      <pre wrap="">Thomas de Graaff schreef op do 15-12-2011 om 13:56 [+0100]:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">
Waarom zou de raad mailinglijsten/launchpadteams kunnen sluiten? Het is
nogal een 'stretch' om te zeggen dat launchpad een van de middelen is
die de raad aan teams ter beschikking stelt. Ook de mailinglijst is
volgens mij van ubuntu/canonical afkomstig, en niet van de raad.

Het is niet meer dan redelijk dat de raad middelen intrekt die zij zelf
verstrekt heeft, maar met alle andere middelen heeft de raad mijns
inziens niets te maken. (Nog afgezien van de vraag hoe dat in z'n werk
zou moeten gaan, de raad is geen eigenaar van launchpad teams).

Groet,
Redmar
</pre>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
gemeenschapsraad mailing lijst
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a>
</pre>
    </blockquote>
    Gaat helemaal niet om toezeggen/terugtrekken van teams, en of
    wel/niet gebruik maken van middelen door Ubuntu/canonical. Gaat
    om/over de stichting, en of zij formeel binnen of buiten de Ubuntu
    community staat of niet. Besloten is: buiten de community. <br>
    De stichting is een juridisch orgaan/gegeven, enkel in het leven
    geroepen om geld te beheren, en niet om inhoudelijk te bepalen welk
    team wel of niet gebruik kan maken met fondsen in geval van meerdere
    "aanvragen", die afweging is inhoudelijk. Hoe bepaalt een stichting
    prioretering? Verder wederom herhaalde zetten. 4 jan. is geloof ik
    weer een moment om te vergaderen en te bezien hoe de lijnen
    raad-teams-stichting gaan lopen. De kaart spelen van "de raad rules
    over teams" is niet gepast. De stichting kan gebruik maken van alle
    middelen: wiki/mailinglist en doet dit allang. Sterker ze bepaalt
    feitelijk al de richting van geldstromen....., tenminste er ligt
    geen formeel akkoord van de raad aan ten grondslag. Verder zijn de
    teams "los" van de raad, geen inhoudelijke bemoeienis dus. Wil
    iedereen dat de stichting de richting van geldstromen bepaalt ofzo?
    <br>
    <br>
    groet...<br>
  </body>
</html>