[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Di Aug 30 13:22:49 CEST 2011


Het is de bedoeling een constructieve discussie te houden over dit
onderwerp zodat we als gemeenschap meer duidelijkheid krijgen over hoe
we onze gemeenschap gezond en goed functionerend kunnen houden. De
Ubuntu Code of Conduct is daarbij het uitgangspunt. De Code of Conduct
geeft echter alleen aan hoe je je als gemeenschapslid dient te gedragen,
maar geeft niet aan hoe om te gaan met leden die zich zo gedragen dat ze
de gemeenschap schade berokkenen.

In een drietal opmerkingen mijn voorlopige visie hier op:

Hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap
beschadigd?

1) Evenwicht
We moeten het als gemeenschap in de gaten houden als er leden zijn die
de gemeenschap meer energie kosten (negatieve energie), dan dat deze
leden er in steken (positieve energie). Wanneer mensen met elkaar omgaan
komt er altijd negatieve energie bij kijken, er zijn altijd onenigheden,
conflicten e.d. Dus negativiteit is niet per definitie schadelijk. Wel
wordt negatieve energie altijd schadelijk als er geen veel grotere dosis
positieve energie tegenover staat. Als we op een gegeven moment ervaren
dat bepaalde leden steeds weer betrokken zijn bij negatieve,
energieverslindende zaken, terwijl deze leden nauwelijks positieve
bijdragen leveren aan de gemeenschap, dan dienen we wat mij betreft een
(tijdelijke) ban van deze leden te overwegen.

2) Problemen binnen de gemeenschap oplossen
Als er leden zijn die hun problemen met de gemeenschap buiten de
gemeenschap plaatsen (blog's e.d.), dan geven ze daarmee eigenlijk aan
dat ze hun problemen niet binnen de gemeenschap met haar regels en
structuren kunnen oplossen, en dus niet goed functioneren binnen die
gemeenschap. En als leden niet goed functioneren binnen een gemeenschap
is de gemeenschap beter af zonder die leden. In zo'n geval dient wat mij
betreft overwogen te worden om deze leden een (tijdelijke) ban te geven.

De Ubuntu gemeenschap heeft vele wegen om met problemen om te gaan,
gedragscodes, gemeenschapsraden, internationale community councils etc.
Misschien werken deze niet altijd 100% perfect, uiteindelijk gaat het om
mensenwerk, maar het zijn de riemen waar communityleden mee moeten leren
roeien willen ze in de community kunnen bijdragen.

3) Regels Ťn handhaving
Ik denk nog steeds dat het strak handhaven van de regels binnen de
gemeenschap veel ellende kan voorkomen.

Zie de forumregels:
    "Deze forumregels worden door de moderatoren op dit forum streng
    en zakelijk gehandhaafd. Dit betekent dat een lid slechts
    tweemaal een waarschuwing krijgt bij het overschrijden van deze
    regels. Gaat hij voor de derde maal in de fout, dan volgt
    automatisch een (tijdelijke) ban. Bij iedere volgende
    overtreding zal de ban langer duren. Als een lid na afloop van
    een ban drie maanden lang geen forumregels overtreedt, krijgt
    het lid opnieuw recht op twee waarschuwingen voordat een ban
    ingesteld wordt."

Zonder namen te noemen zijn er een aantal leden die regelmatig de
forumregels overtreden door op de persoon te spelen. Een andere regel
die regelmatig door een aantal leden overtreden wordt is het respectloos
bejegenen. Het zijn vaak steeds weer dezelfde mensen die bij vervelende
discussies betrokken raken, en daarbij worden iedere keer weer
forumregels opnieuw overtreden heel vaak zonder gevolgen. Er wordt
zelden een (tijdelijke) ban uitgedeeld.

Door de regels strak te handhaven, en snel ban's uit te delen bij
overtredingen van de regels heb je uiteindelijk als gemeenschap minder
werk. Dezelfde leden die altijd bij moeilijkheden betrokken zijn zijn
dan gewoonweg snel geband, en ze kunnen even afkoelen tijdens de ban en
overdenken wat er is gebeurd. Het is net als kleine brandjes blussen,
wacht je tot de brand groot is, is er veel meer werk. Zoals ik het zie
kan je als brandweer beter naar je blusaanpak kijken dan kleine brandjes
verwijten dat ze groot worden.

Het bovenstaande is slechts mijn voorlopige visie in deze kwestie. Ik
hoop dat we in een discussie tot een visie kunnen komen die we als
gemeenschap als uitgangspunt kunnen gebruiken wanneer we geconfronteerd
worden met leden wiens gedrag mogelijk de gemeenschap beschadigd.


On Tue, 2011-08-30 at 11:30 +0200, Johan van Dijk wrote:
> Hallo allemaal,
> 
> Het is weer zover, we hebben een nieuwe "fan" erbij die de gang van
> zaken op het forum kritisch volgt en daarover een blog gestart is.
> Nadat hij eerder bekende dat hij in het verleden besloten teamoverleg
> had gelekt naar Arie (die ook al zo'n fijn blog had/heeft) hebben we
> zijn topic verwijderd.
> De redenen (die we ook aan hem hebben medegedeeld) waren dat het
> overkwam als natrappen, oude koeien uit de sloot halen en het onnodig
> opzoeken van confrontaties.
> 
> Hierna liep het uit de hand in een ander topic waar hij de
> confrontatie met Pjotr en Femke98 opzocht over iets wat technisch niet
> haalbaar is.
> Dat topic hebben we flink opgeschoond om alle beledigingen en
> aanvallen te verwijderen.
> Vervolgens zijn er nog in verschillende topics een aantal reacties
> verwijderd en topics gesloten omdat hij met andere mensen en het
> forumteam ruzie zocht.
> 
> Kortom: het gaat weer lekker :(
> 
> Zijn blog is hier te vinden: http://ubunlleaks.blogspot.com/
> 
> Gezien het feit dat we de laatste tijd ook weer mailtjes van Arie
> krijgen en dat hij ook op het nieuwe blog reageert sluit ik niet uit
> dat zij met z'n tweeŽn bezig zijn.
> 
> Ik heb vanochtend in het forumteam een discussie gestart over wat we
> hiermee aanmoeten. Hij is nog niet geband, maar dat zal niet lang meer
> duren verwacht ik, gezien zijn reacties.
> Ik verwacht dat hij op het forum verder gaat met ruzie zoeken en
> wanneer dat niet meer kan dat hij verder gaat op zijn blog.
> Waarschijnlijk zal hij ook proberen om andere leden erbij te
> betrekken.
> 
> De vraag is wat wij als gemeenschapsraad hiermee moeten. Als hij bij
> het forumteam zijn zin niet krijgt, dan zal hij zich bij ons gaan
> melden.
> Hoe kunnen we dit aanpakken zodat dit niet verder escaleert?
> 
> Groeten,
> Johan
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst