[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Jan Stedehouder janstedehouder op gmail.com
Di Aug 30 14:17:13 CEST 2011


Thomas geeft hier een prima aanzet voor een aantal handvatten. Mijn reacties
staan inline:
Op 30 augustus 2011 13:22 schreef Thomas de Graaff <thomas op thomasdegraaff.nl
> het volgende:

> Het is de bedoeling een constructieve discussie te houden over dit
> onderwerp zodat we als gemeenschap meer duidelijkheid krijgen over hoe
> we onze gemeenschap gezond en goed functionerend kunnen houden. De
> Ubuntu Code of Conduct is daarbij het uitgangspunt. De Code of Conduct
> geeft echter alleen aan hoe je je als gemeenschapslid dient te gedragen,
> maar geeft niet aan hoe om te gaan met leden die zich zo gedragen dat ze
> de gemeenschap schade berokkenen.
>
>
In hoofdlijnen is dit natuurlijk prima. De vraag komt bij mij wel op wat dan
onder de 'gemeenschap' moet worden verstaan. Betekent het aanmelden bij het
forum dan direct een lidmaatschap van die gemeenschap? Ik kan me voorstellen
dat niet iedereen zich daar even volledig van bewust is. Dat is wel
belangrijk bij de sancties die onder 2 worden genoemd als iemand kritiek uit
op het functioneren binnen de Ubuntugemeenschap op een eigen webstek.
Betekent een publicatie op mijn eigen website dan dat mijn activiteiten ten
behoeve van Ubuntu via die site niet vallen onder de Ubuntu gemeenschap? Ik
wil het niet onnodig juridiseren, maar meer wijzen op het wat vage karakter
van het lidmaatschap. Inituďtief ben ik het met je eens.> In een drietal opmerkingen mijn voorlopige visie hier op:
>
> Hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap
> beschadigd?
>
> 1) Evenwicht
> We moeten het als gemeenschap in de gaten houden als er leden zijn die
> de gemeenschap meer energie kosten (negatieve energie), dan dat deze
> leden er in steken (positieve energie). Wanneer mensen met elkaar omgaan
> komt er altijd negatieve energie bij kijken, er zijn altijd onenigheden,
> conflicten e.d. Dus negativiteit is niet per definitie schadelijk. Wel
> wordt negatieve energie altijd schadelijk als er geen veel grotere dosis
> positieve energie tegenover staat. Als we op een gegeven moment ervaren
> dat bepaalde leden steeds weer betrokken zijn bij negatieve,
> energieverslindende zaken, terwijl deze leden nauwelijks positieve
> bijdragen leveren aan de gemeenschap, dan dienen we wat mij betreft een
> (tijdelijke) ban van deze leden te overwegen.
>
>
Ik zou dit zelfs willen uitbreiden, want er zijn ook leden die weliswaar een
positieve bijdrage leveren maar evenzeer keer op keer negatieve discussies
veroorzaken dan wel olie op het vuur gooien. Mijns inziens betekent de
positieve bijdrage geen vrijbrief voor het negativisme dat we willen
aanpakken. Je stelt je dan als gemeenschap terecht open voor de kritiek dat
er met twee maten gemeten wordt.


> 2) Problemen binnen de gemeenschap oplossen
> Als er leden zijn die hun problemen met de gemeenschap buiten de
> gemeenschap plaatsen (blog's e.d.), dan geven ze daarmee eigenlijk aan
> dat ze hun problemen niet binnen de gemeenschap met haar regels en
> structuren kunnen oplossen, en dus niet goed functioneren binnen die
> gemeenschap. En als leden niet goed functioneren binnen een gemeenschap
> is de gemeenschap beter af zonder die leden. In zo'n geval dient wat mij
> betreft overwogen te worden om deze leden een (tijdelijke) ban te geven.
>

Ik verwijs even terug naar mijn eerste opmerking. Eerlijk gezegd vind ik het
forum ook niet altijd het beste platform voor een discussie over zaken die
niet lekker lopen in de gemeenschap en snap daarom ook wel dat leden dan
even een zijstap maken naar een andere webstek. Denk maar even aan het
artikel van Sense over het disfunctioneren van het LoCo-contact vorig jaar.
Met wat je hier schrijft zou Sense tegen een tijdelijke ban aangelopen zijn
(als dat de conclusie van het team was geweest). Was het negatief? Jazeker,
maar inhoudelijk een noodzakelijk onderwerp. Via een blog met commentaren is
het overzicht wat beter te bewaren dan in een forumdiscussie (waar je dan
soms ook nog retroactieve edits krijgt).>
> De Ubuntu gemeenschap heeft vele wegen om met problemen om te gaan,
> gedragscodes, gemeenschapsraden, internationale community councils etc.
> Misschien werken deze niet altijd 100% perfect, uiteindelijk gaat het om
> mensenwerk, maar het zijn de riemen waar communityleden mee moeten leren
> roeien willen ze in de community kunnen bijdragen.
>

Helder. Dit geldt voor iedere organisatie van vrijwilligers. Mensen doen hun
best, leren van hun fouten en gaan daarna verder.


>
> 3) Regels čn handhaving
> Ik denk nog steeds dat het strak handhaven van de regels binnen de
> gemeenschap veel ellende kan voorkomen.
>
> Zie de forumregels:
>    "Deze forumregels worden door de moderatoren op dit forum streng
>    en zakelijk gehandhaafd. Dit betekent dat een lid slechts
>    tweemaal een waarschuwing krijgt bij het overschrijden van deze
>    regels. Gaat hij voor de derde maal in de fout, dan volgt
>    automatisch een (tijdelijke) ban. Bij iedere volgende
>    overtreding zal de ban langer duren. Als een lid na afloop van
>    een ban drie maanden lang geen forumregels overtreedt, krijgt
>    het lid opnieuw recht op twee waarschuwingen voordat een ban
>    ingesteld wordt."
>
> Zonder namen te noemen zijn er een aantal leden die regelmatig de
> forumregels overtreden door op de persoon te spelen. Een andere regel
> die regelmatig door een aantal leden overtreden wordt is het respectloos
> bejegenen. Het zijn vaak steeds weer dezelfde mensen die bij vervelende
> discussies betrokken raken, en daarbij worden iedere keer weer
> forumregels opnieuw overtreden heel vaak zonder gevolgen. Er wordt
> zelden een (tijdelijke) ban uitgedeeld.
>
> Door de regels strak te handhaven, en snel ban's uit te delen bij
> overtredingen van de regels heb je uiteindelijk als gemeenschap minder
> werk. Dezelfde leden die altijd bij moeilijkheden betrokken zijn zijn
> dan gewoonweg snel geband, en ze kunnen even afkoelen tijdens de ban en
> overdenken wat er is gebeurd. Het is net als kleine brandjes blussen,
> wacht je tot de brand groot is, is er veel meer werk. Zoals ik het zie
> kan je als brandweer beter naar je blusaanpak kijken dan kleine brandjes
> verwijten dat ze groot worden.
>
>
Ik denk dat hier inderdaad heel wat te winnen is, al speelt daar ook mee dat
sommige discussies in extreem korte tijd kunnen oplaaien en we niet van de
mods mogen verwachten dat ze er binnen tien minuten bovenop zitten. Door
tijdelijks bans uit te delen vanwege wangedrag leg je wel een rem op verdere
ontsporing. Ik zou het ook wel prettig vinden om te weten dat er bans zijn
uitgedeeld vanwege ontsporingen. Dat versterkt het beeld dat er
daadwerkelijk ingegrepen is. Nu moet ik dat reconstrueren, bijvoorbeeld via
opgeschoonde topics. Namen en rugnummers hoeven echt niet, maar wel een
bericht dat er is ingegrepen.

groetjes

Jan
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: <http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/attachments/20110830/3d03cbc9/attachment.html>


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst