[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Di Aug 30 15:54:58 CEST 2011


On Tue, 2011-08-30 at 14:17 +0200, Jan Stedehouder wrote:
> Thomas geeft hier een prima aanzet voor een aantal handvatten. Mijn
> reacties staan inline:
> 
> Op 30 augustus 2011 13:22 schreef Thomas de Graaff
> <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>     Het is de bedoeling een constructieve discussie te houden over
>     dit
>     onderwerp zodat we als gemeenschap meer duidelijkheid krijgen
>     over hoe
>     we onze gemeenschap gezond en goed functionerend kunnen
>     houden. De
>     Ubuntu Code of Conduct is daarbij het uitgangspunt. De Code of
>     Conduct
>     geeft echter alleen aan hoe je je als gemeenschapslid dient te
>     gedragen,
>     maar geeft niet aan hoe om te gaan met leden die zich zo
>     gedragen dat ze
>     de gemeenschap schade berokkenen.
>     
> 
> In hoofdlijnen is dit natuurlijk prima. De vraag komt bij mij wel op
> wat dan onder de 'gemeenschap' moet worden verstaan. Betekent het
> aanmelden bij het forum dan direct een lidmaatschap van die
> gemeenschap? 
Ik denk het wel ja. Iedereen die gebruik maakt van de voorzieningen die
de Ubuntu-NL gemeenschap maakt er in feite deel van uit en dient zich te
houden aan de regels van die gemeenschap vind ik. De Code of Conduct
geld bijvoorbeeld ook voor iedereen die gebruik maakt van de diensten
van Ubuntu-NL. Misschien dat dat duidelijker gecommuniceerd moet worden?

> Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zich daar even volledig van
> bewust is. Dat is wel belangrijk bij de sancties die onder 2 worden
> genoemd als iemand kritiek uit op het functioneren binnen de
> Ubuntugemeenschap op een eigen webstek. 
> Betekent een publicatie op mijn eigen website dan dat mijn
> activiteiten ten behoeve van Ubuntu via die site niet vallen onder de
> Ubuntu gemeenschap? Ik wil het niet onnodig juridiseren, maar meer
> wijzen op het wat vage karakter van het lidmaatschap. Inituďtief ben
> ik het met je eens. 
> 
> 
>     In een drietal opmerkingen mijn voorlopige visie hier op:
>     
>     Hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de
>     gemeenschap
>     beschadigd?
>     
>     1) Evenwicht
>     We moeten het als gemeenschap in de gaten houden als er leden
>     zijn die
>     de gemeenschap meer energie kosten (negatieve energie), dan
>     dat deze
>     leden er in steken (positieve energie). Wanneer mensen met
>     elkaar omgaan
>     komt er altijd negatieve energie bij kijken, er zijn altijd
>     onenigheden,
>     conflicten e.d. Dus negativiteit is niet per definitie
>     schadelijk. Wel
>     wordt negatieve energie altijd schadelijk als er geen veel
>     grotere dosis
>     positieve energie tegenover staat. Als we op een gegeven
>     moment ervaren
>     dat bepaalde leden steeds weer betrokken zijn bij negatieve,
>     energieverslindende zaken, terwijl deze leden nauwelijks
>     positieve
>     bijdragen leveren aan de gemeenschap, dan dienen we wat mij
>     betreft een
>     (tijdelijke) ban van deze leden te overwegen.
>     
> 
> Ik zou dit zelfs willen uitbreiden, want er zijn ook leden die
> weliswaar een positieve bijdrage leveren maar evenzeer keer op keer
> negatieve discussies veroorzaken dan wel olie op het vuur gooien.
> Mijns inziens betekent de positieve bijdrage geen vrijbrief voor het
> negativisme dat we willen aanpakken. Je stelt je dan als gemeenschap
> terecht open voor de kritiek dat er met twee maten gemeten wordt. 
Goed opgemerkt. Ik moet het punt denk ik beter verwoorden, want ik merk
dat ik eigenlijk meer op de situaties doel waarbij mensen anderen
bekritiseren op wat ze doen en op een demotiverende manier, terwijl ze
zelf nauwelijks bijdragen. Het gaat dus niet zozeer over conflicten bij
dit punt, die worden meer in punt 3 gedekt, als wel over het geven van
negatieve kritiek zonder zelf positief bij te dragen. Het gaat dus niet
om situaties die door de Code of Conduct gedekt worden. Je kan geheel
binnen de Code of Conduct zeer een zeer demotiverende uitwerking op
andere communityleden hebben wanneer je altijd zeer kritisch bent zonder
positief bij te dragen.

> 
>     2) Problemen binnen de gemeenschap oplossen
>     Als er leden zijn die hun problemen met de gemeenschap buiten
>     de
>     gemeenschap plaatsen (blog's e.d.), dan geven ze daarmee
>     eigenlijk aan
>     dat ze hun problemen niet binnen de gemeenschap met haar
>     regels en
>     structuren kunnen oplossen, en dus niet goed functioneren
>     binnen die
>     gemeenschap. En als leden niet goed functioneren binnen een
>     gemeenschap
>     is de gemeenschap beter af zonder die leden. In zo'n geval
>     dient wat mij
>     betreft overwogen te worden om deze leden een (tijdelijke) ban
>     te geven.
> 
> Ik verwijs even terug naar mijn eerste opmerking. Eerlijk gezegd vind
> ik het forum ook niet altijd het beste platform voor een discussie
> over zaken die niet lekker lopen in de gemeenschap en snap daarom ook
> wel dat leden dan even een zijstap maken naar een andere webstek. Denk
> maar even aan het artikel van Sense over het disfunctioneren van het
> LoCo-contact vorig jaar. Met wat je hier schrijft zou Sense tegen een
> tijdelijke ban aangelopen zijn (als dat de conclusie van het team was
> geweest). Was het negatief? Jazeker, maar inhoudelijk een noodzakelijk
> onderwerp. Via een blog met commentaren is het overzicht wat beter te
> bewaren dan in een forumdiscussie (waar je dan soms ook nog
> retroactieve edits krijgt). 
Daar zit inderdaad wat in. Ondanks dat Sense kritische blog's schreef,
kan je niet zeggen dat hij de problemen buiten de gemeenschap plaatste.
Hij ging met het ubuntu-nl team waar hij lid van was en in samenspraak
met de gemeenschap stevig aan de slag met de problemen. Dus zonder meer
zeggen dat je door het uiten van een probleem op een blog het probleem
niet met de gemeenschap oplost is misschien wat te kort door de bocht. 

Aan de andere kant waren er ook voor Sense genoeg alternatieve
mogelijkheden (anders dan het forum) om de informatie van die blog posts
binnen de gemeenschap te plaatsen en te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan
de wiki.

> 
> 
>     
>     De Ubuntu gemeenschap heeft vele wegen om met problemen om te
>     gaan,
>     gedragscodes, gemeenschapsraden, internationale community
>     councils etc.
>     Misschien werken deze niet altijd 100% perfect, uiteindelijk
>     gaat het om
>     mensenwerk, maar het zijn de riemen waar communityleden mee
>     moeten leren
>     roeien willen ze in de community kunnen bijdragen.
> 
> Helder. Dit geldt voor iedere organisatie van vrijwilligers. Mensen
> doen hun best, leren van hun fouten en gaan daarna verder. 
> 
>     
>     3) Regels čn handhaving
>     Ik denk nog steeds dat het strak handhaven van de regels
>     binnen de
>     gemeenschap veel ellende kan voorkomen.
>     
>     Zie de forumregels:
>        "Deze forumregels worden door de moderatoren op dit
>     forum streng
>        en zakelijk gehandhaafd. Dit betekent dat een lid
>     slechts
>        tweemaal een waarschuwing krijgt bij het overschrijden
>     van deze
>        regels. Gaat hij voor de derde maal in de fout, dan
>     volgt
>        automatisch een (tijdelijke) ban. Bij iedere volgende
>        overtreding zal de ban langer duren. Als een lid na
>     afloop van
>        een ban drie maanden lang geen forumregels overtreedt,
>     krijgt
>        het lid opnieuw recht op twee waarschuwingen voordat
>     een ban
>        ingesteld wordt."
>     
>     Zonder namen te noemen zijn er een aantal leden die regelmatig
>     de
>     forumregels overtreden door op de persoon te spelen. Een
>     andere regel
>     die regelmatig door een aantal leden overtreden wordt is het
>     respectloos
>     bejegenen. Het zijn vaak steeds weer dezelfde mensen die bij
>     vervelende
>     discussies betrokken raken, en daarbij worden iedere keer weer
>     forumregels opnieuw overtreden heel vaak zonder gevolgen. Er
>     wordt
>     zelden een (tijdelijke) ban uitgedeeld.
>     
>     Door de regels strak te handhaven, en snel ban's uit te delen
>     bij
>     overtredingen van de regels heb je uiteindelijk als
>     gemeenschap minder
>     werk. Dezelfde leden die altijd bij moeilijkheden betrokken
>     zijn zijn
>     dan gewoonweg snel geband, en ze kunnen even afkoelen tijdens
>     de ban en
>     overdenken wat er is gebeurd. Het is net als kleine brandjes
>     blussen,
>     wacht je tot de brand groot is, is er veel meer werk. Zoals ik
>     het zie
>     kan je als brandweer beter naar je blusaanpak kijken dan
>     kleine brandjes
>     verwijten dat ze groot worden.
>     
> 
> Ik denk dat hier inderdaad heel wat te winnen is, al speelt daar ook
> mee dat sommige discussies in extreem korte tijd kunnen oplaaien en we
> niet van de mods mogen verwachten dat ze er binnen tien minuten
> bovenop zitten. Door tijdelijks bans uit te delen vanwege wangedrag
> leg je wel een rem op verdere ontsporing. Ik zou het ook wel prettig
> vinden om te weten dat er bans zijn uitgedeeld vanwege ontsporingen.
> Dat versterkt het beeld dat er daadwerkelijk ingegrepen is. Nu moet ik
> dat reconstrueren, bijvoorbeeld via opgeschoonde topics. Namen en
> rugnummers hoeven echt niet, maar wel een bericht dat er is
> ingegrepen.
> 
> groetjes
> 
> Jan
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst