[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Do Dec 15 13:56:01 CET 2011


On do, 2011-12-15 at 00:18 +0100, Gijs Jansen wrote:
> Even wat gedachten van mij, naar aanleiding van de raadsvergadering
> d.d. 10 december 2011, waarom ik niet direct wilde stemmen:
> 
> Een stukje uit het Organisatievoorstel 0.3:
> 
> De hierboven genoemde organisatie is de Organisatie van Ubuntu
> Nederland. Deze staat los van de
> Groepen van Ubuntu Nederland. De groepen opereren onafhankelijk en
> zijn niet formeel gebonden
> aan een bepaalde organisatievorm. Het is echter de gemeenschapsraad
> die beslist over de middelen
> die de gemeenschap tot haar beschikking heeft. De gemeenschapsraad kan
> ze toewijzen, maar ook
> weer afnemen. Voorbeelden van zaken die tot de middelen gerekend
> worden zijn het voeren van de
> naam 'Ubuntu Nederland', het gebruik maken van delen van de website en
> andere infrastructuur en
> geldelijke middelen.
> 
> Een goed voorbeeld van de flexibiliteit van de organisatie van de
> groepen is de Vertaalgroep. Deze
> groep bedient het hele Nederlandse taalgebied, terwijl de organisatie
> in beginsel vooral een
> Nederlandse organisatie is. De Vertaalgroep is vrij om zelf te bepalen
> hoe sterk ze met Ubuntu
> Nederland (of Ubuntu BelgiŽ) verbonden wil zijn. De gemeenschapsraad
> bepaalt hoeveel middelen
> en erkenning ze de Vertaalgroep geeft aan de hand van haar handelen.
> 
> De vetgemaakte cursieve regel zou inhouden, dat de groepen c.q. teams
> niet gebonden zijn aan de gemeenschapsraad, buiten de beslissing van
> de gemeenschapsraad over de middelen. Als dit echt de bedoeling is,
> dan berust de arbitrage over de teams niet bij de gemeenschapsraad? 

Dat is inderdaad zoals ik het lees. De teams zijn in principe
initiatieven die vanuit de gemeenschap ontstaan, en niet initiatieven
die door de gemeenschapsraad in het leven worden geroepen en uitgevoerd.
Als dusdanig zijn de teams ook zelf verantwoordelijk voor de wijze
waarop ze hun zelf opgepakte taken uitvoeren, daar bemoeit de
gemeenschapsraad zich niet mee.

Dergelijke gemeenschapsinitiatieven worden in principe met open armen
ontvangen en gefaciliteerd door de organisatie van Ubuntu-NL, met de
gemeenschapsraad aan het hoofd. De organisatie van Ubuntu-NL is dus naar
de teams toe een dienstverlenende instantie die de teams zo goed
mogelijk in staat stelt hun zelf opgepakte taken uit te voeren. De doet
ze door het opnemen van teams in de gemeenschapsstructuur (launchpad,
ubuntu-nl mailinglijst etc.), en eventuele middelen toe te kennen
(gebruik server etc.) zodat deze initiatieven alle ruimte krijgen zich
goed te ontplooien. Er worden geen drempels opgeworpen, geen eisen
gesteld e.d. Ubuntu-NL dient zo open mogelijk te zijn.

Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.

Daarnaast heeft de gemeenschapsraad naast het faciliteren van teams,
o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te nemen.

> 
> Flexibiliteit is een mooi streven, maar zonder enige leiding, wordt
> het weer zoals het altijd was.
> Gezien het een organisatievoorstel betreft, is mijn voorstel om het
> geheel nog eens goed te bekijken of dit echt is wat wij willen.
> 
> 
> Over de Stichting
> 
> Even de stelling uit de vergadering:
> 
> De gemeenschapsraad geeft de Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL
> opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren binnen de
> door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen.
> 
> Mijn inziens kan je geen opdracht geven aan een stichting, buiten wat
> constructies om in de financiŽle wereld.
> Je kan op zijn hoogst vragen aan een stichting of zij het beheer op
> zich wil nemen van de bezittingen en zij bereid zijn om dit te doen op
> de door de gemeenschapsraad gestelde voorwaarden. Vandaar mijn
> voorstel tot overleg met de stichting en in de toekomst een
> contactpersoon vanuit de gemeenschapsraad.

De stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Ubuntu-NL
gemeenschap, dat is vastgelegd in haar statuten. De gemeenschapsraad
heeft enige tijd terug besloten dat zij de gemeenschap vertegenwoordigd
ten opzichte van de stichting. Dit betekent volgens mij dat de
gemeenschapsraad naar de stichting kan aangeven welke ondersteuning de
gemeenschap behoeft, hoeveel, in welke vorm etc. De stichting zal
vervolgens de gevraagde ondersteuning geven binnen haar mogelijkheden,
dat is volgens de statuten van de stichting haar taak. 

Het verwoorden van een steunvraag als opdracht is inderdaad misschien
een wat vreemde verwoording, maar het staat het bestuur van de stichting
volgens mij vrij een een opdracht te aanvaarden, dus een probleem lijkt
me dat niet.

De gemeenschapsraad had eerder ook kunnen beslissen dat teams als
eenheden van de gemeenschap zelfstandig ondersteuning mogen aanvragen
bij de stichting. Dat besluit is echter niet genomen, hoewel er na de
vorige vergadering is besloten dit in een volgend overleg met de
stichting te overwegen.

> 
> Wat al het bovenstaande betreft is projectmatig en budgettair werken,
> wellicht de flexibiliteit die wij zoeken. 
> 
> Natuurlijk kan ik de plank geheel mis slaan, maar ik ga geen stem
> uitbrengen voor dingen die ik niet direct duidelijk kan overzien of
> niet in het belang acht voor Ubuntu NL. 
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Gijs
> 
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst