[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

wanda wandarooze op gmail.com
Do Dec 15 14:28:27 CET 2011


*o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te nemen.*

Kunt U dit nader omschrijven a.u.b.Op 15 december 2011 13:56 schreef Thomas de Graaff <thomas op thomasdegraaff.nl
> het volgende:

> On do, 2011-12-15 at 00:18 +0100, Gijs Jansen wrote:
> > Even wat gedachten van mij, naar aanleiding van de raadsvergadering
> > d.d. 10 december 2011, waarom ik niet direct wilde stemmen:
> >
> > Een stukje uit het Organisatievoorstel 0.3:
> >
> > De hierboven genoemde organisatie is de Organisatie van Ubuntu
> > Nederland. Deze staat los van de
> > Groepen van Ubuntu Nederland. De groepen opereren onafhankelijk en
> > zijn niet formeel gebonden
> > aan een bepaalde organisatievorm. Het is echter de gemeenschapsraad
> > die beslist over de middelen
> > die de gemeenschap tot haar beschikking heeft. De gemeenschapsraad kan
> > ze toewijzen, maar ook
> > weer afnemen. Voorbeelden van zaken die tot de middelen gerekend
> > worden zijn het voeren van de
> > naam 'Ubuntu Nederland', het gebruik maken van delen van de website en
> > andere infrastructuur en
> > geldelijke middelen.
> >
> > Een goed voorbeeld van de flexibiliteit van de organisatie van de
> > groepen is de Vertaalgroep. Deze
> > groep bedient het hele Nederlandse taalgebied, terwijl de organisatie
> > in beginsel vooral een
> > Nederlandse organisatie is. De Vertaalgroep is vrij om zelf te bepalen
> > hoe sterk ze met Ubuntu
> > Nederland (of Ubuntu BelgiŽ) verbonden wil zijn. De gemeenschapsraad
> > bepaalt hoeveel middelen
> > en erkenning ze de Vertaalgroep geeft aan de hand van haar handelen.
> >
> > De vetgemaakte cursieve regel zou inhouden, dat de groepen c.q. teams
> > niet gebonden zijn aan de gemeenschapsraad, buiten de beslissing van
> > de gemeenschapsraad over de middelen. Als dit echt de bedoeling is,
> > dan berust de arbitrage over de teams niet bij de gemeenschapsraad?
>
> Dat is inderdaad zoals ik het lees. De teams zijn in principe
> initiatieven die vanuit de gemeenschap ontstaan, en niet initiatieven
> die door de gemeenschapsraad in het leven worden geroepen en uitgevoerd.
> Als dusdanig zijn de teams ook zelf verantwoordelijk voor de wijze
> waarop ze hun zelf opgepakte taken uitvoeren, daar bemoeit de
> gemeenschapsraad zich niet mee.
>
> Dergelijke gemeenschapsinitiatieven worden in principe met open armen
> ontvangen en gefaciliteerd door de organisatie van Ubuntu-NL, met de
> gemeenschapsraad aan het hoofd. De organisatie van Ubuntu-NL is dus naar
> de teams toe een dienstverlenende instantie die de teams zo goed
> mogelijk in staat stelt hun zelf opgepakte taken uit te voeren. De doet
> ze door het opnemen van teams in de gemeenschapsstructuur (launchpad,
> ubuntu-nl mailinglijst etc.), en eventuele middelen toe te kennen
> (gebruik server etc.) zodat deze initiatieven alle ruimte krijgen zich
> goed te ontplooien. Er worden geen drempels opgeworpen, geen eisen
> gesteld e.d. Ubuntu-NL dient zo open mogelijk te zijn.
>
> Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
> uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
> trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
> etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
> feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
>
> Daarnaast heeft de gemeenschapsraad naast het faciliteren van teams,
> o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te nemen.
>
> >
> > Flexibiliteit is een mooi streven, maar zonder enige leiding, wordt
> > het weer zoals het altijd was.
> > Gezien het een organisatievoorstel betreft, is mijn voorstel om het
> > geheel nog eens goed te bekijken of dit echt is wat wij willen.
> >
> >
> > Over de Stichting
> >
> > Even de stelling uit de vergadering:
> >
> > De gemeenschapsraad geeft de Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL
> > opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren binnen de
> > door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen.
> >
> > Mijn inziens kan je geen opdracht geven aan een stichting, buiten wat
> > constructies om in de financiŽle wereld.
> > Je kan op zijn hoogst vragen aan een stichting of zij het beheer op
> > zich wil nemen van de bezittingen en zij bereid zijn om dit te doen op
> > de door de gemeenschapsraad gestelde voorwaarden. Vandaar mijn
> > voorstel tot overleg met de stichting en in de toekomst een
> > contactpersoon vanuit de gemeenschapsraad.
>
> De stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Ubuntu-NL
> gemeenschap, dat is vastgelegd in haar statuten. De gemeenschapsraad
> heeft enige tijd terug besloten dat zij de gemeenschap vertegenwoordigd
> ten opzichte van de stichting. Dit betekent volgens mij dat de
> gemeenschapsraad naar de stichting kan aangeven welke ondersteuning de
> gemeenschap behoeft, hoeveel, in welke vorm etc. De stichting zal
> vervolgens de gevraagde ondersteuning geven binnen haar mogelijkheden,
> dat is volgens de statuten van de stichting haar taak.
>
> Het verwoorden van een steunvraag als opdracht is inderdaad misschien
> een wat vreemde verwoording, maar het staat het bestuur van de stichting
> volgens mij vrij een een opdracht te aanvaarden, dus een probleem lijkt
> me dat niet.
>
> De gemeenschapsraad had eerder ook kunnen beslissen dat teams als
> eenheden van de gemeenschap zelfstandig ondersteuning mogen aanvragen
> bij de stichting. Dat besluit is echter niet genomen, hoewel er na de
> vorige vergadering is besloten dit in een volgend overleg met de
> stichting te overwegen.
>
> >
> > Wat al het bovenstaande betreft is projectmatig en budgettair werken,
> > wellicht de flexibiliteit die wij zoeken.
> >
> > Natuurlijk kan ik de plank geheel mis slaan, maar ik ga geen stem
> > uitbrengen voor dingen die ik niet direct duidelijk kan overzien of
> > niet in het belang acht voor Ubuntu NL.
> >
> >
> > Met vriendelijke groet,
> >
> > Gijs
> >
> > _______________________________________________
> > gemeenschapsraad mailing lijst
> > gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> > http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>-- 

*W_Intro <https://sites.google.com/site/wandasblogxubuntu/home>
Twitter <https://twitter.com/#%21/wandaxubuntu>*
*Made on  Linux Xubuntu - Machine.....

*
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: <http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/attachments/20111215/957bf5f0/attachment.html>


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst