[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Do Dec 15 15:12:55 CET 2011


On do, 2011-12-15 at 14:28 +0100, wanda wrote:
> o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te nemen.
> 
> Kunt U dit nader omschrijven a.u.b.
> 

Nu, er zijn altijd taken die niet onder een team vallen. Als voorbeeld
bijvoorbeeld het organiseren van een teams bijeenkomst. Typisch iets wat
niet onder de taken van een team valt, en dat zou de
gemeenschapsraad/leiding prima kunnen oppakken, organiseren. Of neem
bijvoorbeeld de herkeuring van Ubuntu-NL, ook typisch iets dat niet
onder de taken van een team valt.

> 
> 
> Op 15 december 2011 13:56 schreef Thomas de Graaff
> <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>     
>     On do, 2011-12-15 at 00:18 +0100, Gijs Jansen wrote:
>     > Even wat gedachten van mij, naar aanleiding van de
>     raadsvergadering
>     > d.d. 10 december 2011, waarom ik niet direct wilde stemmen:
>     >
>     > Een stukje uit het Organisatievoorstel 0.3:
>     >
>     > De hierboven genoemde organisatie is de Organisatie van
>     Ubuntu
>     > Nederland. Deze staat los van de
>     > Groepen van Ubuntu Nederland. De groepen opereren
>     onafhankelijk en
>     > zijn niet formeel gebonden
>     > aan een bepaalde organisatievorm. Het is echter de
>     gemeenschapsraad
>     > die beslist over de middelen
>     > die de gemeenschap tot haar beschikking heeft. De
>     gemeenschapsraad kan
>     > ze toewijzen, maar ook
>     > weer afnemen. Voorbeelden van zaken die tot de middelen
>     gerekend
>     > worden zijn het voeren van de
>     > naam 'Ubuntu Nederland', het gebruik maken van delen van de
>     website en
>     > andere infrastructuur en
>     > geldelijke middelen.
>     >
>     > Een goed voorbeeld van de flexibiliteit van de organisatie
>     van de
>     > groepen is de Vertaalgroep. Deze
>     > groep bedient het hele Nederlandse taalgebied, terwijl de
>     organisatie
>     > in beginsel vooral een
>     > Nederlandse organisatie is. De Vertaalgroep is vrij om zelf
>     te bepalen
>     > hoe sterk ze met Ubuntu
>     > Nederland (of Ubuntu BelgiŽ) verbonden wil zijn. De
>     gemeenschapsraad
>     > bepaalt hoeveel middelen
>     > en erkenning ze de Vertaalgroep geeft aan de hand van haar
>     handelen.
>     >
>     > De vetgemaakte cursieve regel zou inhouden, dat de groepen
>     c.q. teams
>     > niet gebonden zijn aan de gemeenschapsraad, buiten de
>     beslissing van
>     > de gemeenschapsraad over de middelen. Als dit echt de
>     bedoeling is,
>     > dan berust de arbitrage over de teams niet bij de
>     gemeenschapsraad?
>     
>     
>     Dat is inderdaad zoals ik het lees. De teams zijn in principe
>     initiatieven die vanuit de gemeenschap ontstaan, en niet
>     initiatieven
>     die door de gemeenschapsraad in het leven worden geroepen en
>     uitgevoerd.
>     Als dusdanig zijn de teams ook zelf verantwoordelijk voor de
>     wijze
>     waarop ze hun zelf opgepakte taken uitvoeren, daar bemoeit de
>     gemeenschapsraad zich niet mee.
>     
>     Dergelijke gemeenschapsinitiatieven worden in principe met
>     open armen
>     ontvangen en gefaciliteerd door de organisatie van Ubuntu-NL,
>     met de
>     gemeenschapsraad aan het hoofd. De organisatie van Ubuntu-NL
>     is dus naar
>     de teams toe een dienstverlenende instantie die de teams zo
>     goed
>     mogelijk in staat stelt hun zelf opgepakte taken uit te
>     voeren. De doet
>     ze door het opnemen van teams in de gemeenschapsstructuur
>     (launchpad,
>     ubuntu-nl mailinglijst etc.), en eventuele middelen toe te
>     kennen
>     (gebruik server etc.) zodat deze initiatieven alle ruimte
>     krijgen zich
>     goed te ontplooien. Er worden geen drempels opgeworpen, geen
>     eisen
>     gesteld e.d. Ubuntu-NL dient zo open mogelijk te zijn.
>     
>     Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen
>     niet goed
>     uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer
>     in te
>     trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst
>     intrekken,
>     etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen,
>     en
>     feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
>     
>     Daarnaast heeft de gemeenschapsraad naast het faciliteren van
>     teams,
>     o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te
>     nemen.
>     
>     >
>     > Flexibiliteit is een mooi streven, maar zonder enige
>     leiding, wordt
>     > het weer zoals het altijd was.
>     > Gezien het een organisatievoorstel betreft, is mijn voorstel
>     om het
>     > geheel nog eens goed te bekijken of dit echt is wat wij
>     willen.
>     >
>     >
>     > Over de Stichting
>     >
>     > Even de stelling uit de vergadering:
>     >
>     > De gemeenschapsraad geeft de Stichting Ondersteuning
>     Ubuntu-NL
>     > opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren
>     binnen de
>     > door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen.
>     >
>     > Mijn inziens kan je geen opdracht geven aan een stichting,
>     buiten wat
>     > constructies om in de financiŽle wereld.
>     > Je kan op zijn hoogst vragen aan een stichting of zij het
>     beheer op
>     > zich wil nemen van de bezittingen en zij bereid zijn om dit
>     te doen op
>     > de door de gemeenschapsraad gestelde voorwaarden. Vandaar
>     mijn
>     > voorstel tot overleg met de stichting en in de toekomst een
>     > contactpersoon vanuit de gemeenschapsraad.
>     
>     
>     De stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Ubuntu-NL
>     gemeenschap, dat is vastgelegd in haar statuten. De
>     gemeenschapsraad
>     heeft enige tijd terug besloten dat zij de gemeenschap
>     vertegenwoordigd
>     ten opzichte van de stichting. Dit betekent volgens mij dat de
>     gemeenschapsraad naar de stichting kan aangeven welke
>     ondersteuning de
>     gemeenschap behoeft, hoeveel, in welke vorm etc. De stichting
>     zal
>     vervolgens de gevraagde ondersteuning geven binnen haar
>     mogelijkheden,
>     dat is volgens de statuten van de stichting haar taak.
>     
>     Het verwoorden van een steunvraag als opdracht is inderdaad
>     misschien
>     een wat vreemde verwoording, maar het staat het bestuur van de
>     stichting
>     volgens mij vrij een een opdracht te aanvaarden, dus een
>     probleem lijkt
>     me dat niet.
>     
>     De gemeenschapsraad had eerder ook kunnen beslissen dat teams
>     als
>     eenheden van de gemeenschap zelfstandig ondersteuning mogen
>     aanvragen
>     bij de stichting. Dat besluit is echter niet genomen, hoewel
>     er na de
>     vorige vergadering is besloten dit in een volgend overleg met
>     de
>     stichting te overwegen.
>     
>     >
>     > Wat al het bovenstaande betreft is projectmatig en
>     budgettair werken,
>     > wellicht de flexibiliteit die wij zoeken.
>     >
>     > Natuurlijk kan ik de plank geheel mis slaan, maar ik ga geen
>     stem
>     > uitbrengen voor dingen die ik niet direct duidelijk kan
>     overzien of
>     > niet in het belang acht voor Ubuntu NL.
>     >
>     >
>     > Met vriendelijke groet,
>     >
>     > Gijs
>     >
>     
>     > _______________________________________________
>     > gemeenschapsraad mailing lijst
>     > gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
>     > http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>     
>     
>     _______________________________________________
>     gemeenschapsraad mailing lijst
>     gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
>     http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
> 
> 
> 
> -- 
> 
> W_Intro 
> Twitter
> Made on Linux Xubuntu - Machine.....
> 
> 
> 
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst