[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

Gijs Jansen g.w.m.jansen op upcmail.nl
Vr Dec 16 17:26:36 CET 2011


Mail van gisteren, nu naar de juiste lijst.

Nog even op de teams terug te komen:
> Als we op grotere schaal kijken, zien we ook dat bij Ubuntu.org er
> toch een vorm van bestuur is over de landen teams c.q. organisatie.
> De vrijheid van handelen is er maar ook de regelgeving en daarbij doel
> ik niet alleen op de COC. 
> Daarnaast moet Ubuntu-nl ook weer herkeurd worden, daarbij is het ook
> de bedoeling dat de teams verslagen bij houden, als ik nu kijk wat de
> teams aan de verslagen leveren en wat voor een moeite het kost om zo
> wie zo dit elke maand voor elkaar te krijgen en dan nog. Dit is maar
> een van de voorbeelden, ik denk dat ieder wel dergelijke voorbeelden
> kan aanhalen. Ik vind flexibiliteit prima, maar als dit ten koste gaat
> van bijv. weer een afkeuring, wil ik toch graag een stukje sturing
> over de teams, terug als raad. En sturing is volgens mij, niet het afpakken van
> middelen. Ik hoor graag jullie mening daarover.
> 
> 
Met vriendelijke groet, 

Gijs
Op 15-12-11 15:12, Thomas de Graaff schreef:
> On do, 2011-12-15 at 14:28 +0100, wanda wrote:
>> o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te nemen.
>>
>> Kunt U dit nader omschrijven a.u.b.
>>
> Nu, er zijn altijd taken die niet onder een team vallen. Als voorbeeld
> bijvoorbeeld het organiseren van een teams bijeenkomst. Typisch iets wat
> niet onder de taken van een team valt, en dat zou de
> gemeenschapsraad/leiding prima kunnen oppakken, organiseren. Of neem
> bijvoorbeeld de herkeuring van Ubuntu-NL, ook typisch iets dat niet
> onder de taken van een team valt.
>
>>
>> Op 15 december 2011 13:56 schreef Thomas de Graaff
>> <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>>     
>>     On do, 2011-12-15 at 00:18 +0100, Gijs Jansen wrote:
>>     > Even wat gedachten van mij, naar aanleiding van de
>>     raadsvergadering
>>     > d.d. 10 december 2011, waarom ik niet direct wilde stemmen:
>>     >
>>     > Een stukje uit het Organisatievoorstel 0.3:
>>     >
>>     > De hierboven genoemde organisatie is de Organisatie van
>>     Ubuntu
>>     > Nederland. Deze staat los van de
>>     > Groepen van Ubuntu Nederland. De groepen opereren
>>     onafhankelijk en
>>     > zijn niet formeel gebonden
>>     > aan een bepaalde organisatievorm. Het is echter de
>>     gemeenschapsraad
>>     > die beslist over de middelen
>>     > die de gemeenschap tot haar beschikking heeft. De
>>     gemeenschapsraad kan
>>     > ze toewijzen, maar ook
>>     > weer afnemen. Voorbeelden van zaken die tot de middelen
>>     gerekend
>>     > worden zijn het voeren van de
>>     > naam 'Ubuntu Nederland', het gebruik maken van delen van de
>>     website en
>>     > andere infrastructuur en
>>     > geldelijke middelen.
>>     >
>>     > Een goed voorbeeld van de flexibiliteit van de organisatie
>>     van de
>>     > groepen is de Vertaalgroep. Deze
>>     > groep bedient het hele Nederlandse taalgebied, terwijl de
>>     organisatie
>>     > in beginsel vooral een
>>     > Nederlandse organisatie is. De Vertaalgroep is vrij om zelf
>>     te bepalen
>>     > hoe sterk ze met Ubuntu
>>     > Nederland (of Ubuntu BelgiŽ) verbonden wil zijn. De
>>     gemeenschapsraad
>>     > bepaalt hoeveel middelen
>>     > en erkenning ze de Vertaalgroep geeft aan de hand van haar
>>     handelen.
>>     >
>>     > De vetgemaakte cursieve regel zou inhouden, dat de groepen
>>     c.q. teams
>>     > niet gebonden zijn aan de gemeenschapsraad, buiten de
>>     beslissing van
>>     > de gemeenschapsraad over de middelen. Als dit echt de
>>     bedoeling is,
>>     > dan berust de arbitrage over de teams niet bij de
>>     gemeenschapsraad?
>>     
>>     
>>     Dat is inderdaad zoals ik het lees. De teams zijn in principe
>>     initiatieven die vanuit de gemeenschap ontstaan, en niet
>>     initiatieven
>>     die door de gemeenschapsraad in het leven worden geroepen en
>>     uitgevoerd.
>>     Als dusdanig zijn de teams ook zelf verantwoordelijk voor de
>>     wijze
>>     waarop ze hun zelf opgepakte taken uitvoeren, daar bemoeit de
>>     gemeenschapsraad zich niet mee.
>>     
>>     Dergelijke gemeenschapsinitiatieven worden in principe met
>>     open armen
>>     ontvangen en gefaciliteerd door de organisatie van Ubuntu-NL,
>>     met de
>>     gemeenschapsraad aan het hoofd. De organisatie van Ubuntu-NL
>>     is dus naar
>>     de teams toe een dienstverlenende instantie die de teams zo
>>     goed
>>     mogelijk in staat stelt hun zelf opgepakte taken uit te
>>     voeren. De doet
>>     ze door het opnemen van teams in de gemeenschapsstructuur
>>     (launchpad,
>>     ubuntu-nl mailinglijst etc.), en eventuele middelen toe te
>>     kennen
>>     (gebruik server etc.) zodat deze initiatieven alle ruimte
>>     krijgen zich
>>     goed te ontplooien. Er worden geen drempels opgeworpen, geen
>>     eisen
>>     gesteld e.d. Ubuntu-NL dient zo open mogelijk te zijn.
>>     
>>     Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen
>>     niet goed
>>     uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer
>>     in te
>>     trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst
>>     intrekken,
>>     etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen,
>>     en
>>     feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
>>     
>>     Daarnaast heeft de gemeenschapsraad naast het faciliteren van
>>     teams,
>>     o.a. de taak om taken die de teams overstijgen op zich te
>>     nemen.
>>     
>>     >
>>     > Flexibiliteit is een mooi streven, maar zonder enige
>>     leiding, wordt
>>     > het weer zoals het altijd was.
>>     > Gezien het een organisatievoorstel betreft, is mijn voorstel
>>     om het
>>     > geheel nog eens goed te bekijken of dit echt is wat wij
>>     willen.
>>     >
>>     >
>>     > Over de Stichting
>>     >
>>     > Even de stelling uit de vergadering:
>>     >
>>     > De gemeenschapsraad geeft de Stichting Ondersteuning
>>     Ubuntu-NL
>>     > opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren
>>     binnen de
>>     > door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen.
>>     >
>>     > Mijn inziens kan je geen opdracht geven aan een stichting,
>>     buiten wat
>>     > constructies om in de financiŽle wereld.
>>     > Je kan op zijn hoogst vragen aan een stichting of zij het
>>     beheer op
>>     > zich wil nemen van de bezittingen en zij bereid zijn om dit
>>     te doen op
>>     > de door de gemeenschapsraad gestelde voorwaarden. Vandaar
>>     mijn
>>     > voorstel tot overleg met de stichting en in de toekomst een
>>     > contactpersoon vanuit de gemeenschapsraad.
>>     
>>     
>>     De stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Ubuntu-NL
>>     gemeenschap, dat is vastgelegd in haar statuten. De
>>     gemeenschapsraad
>>     heeft enige tijd terug besloten dat zij de gemeenschap
>>     vertegenwoordigd
>>     ten opzichte van de stichting. Dit betekent volgens mij dat de
>>     gemeenschapsraad naar de stichting kan aangeven welke
>>     ondersteuning de
>>     gemeenschap behoeft, hoeveel, in welke vorm etc. De stichting
>>     zal
>>     vervolgens de gevraagde ondersteuning geven binnen haar
>>     mogelijkheden,
>>     dat is volgens de statuten van de stichting haar taak.
>>     
>>     Het verwoorden van een steunvraag als opdracht is inderdaad
>>     misschien
>>     een wat vreemde verwoording, maar het staat het bestuur van de
>>     stichting
>>     volgens mij vrij een een opdracht te aanvaarden, dus een
>>     probleem lijkt
>>     me dat niet.
>>     
>>     De gemeenschapsraad had eerder ook kunnen beslissen dat teams
>>     als
>>     eenheden van de gemeenschap zelfstandig ondersteuning mogen
>>     aanvragen
>>     bij de stichting. Dat besluit is echter niet genomen, hoewel
>>     er na de
>>     vorige vergadering is besloten dit in een volgend overleg met
>>     de
>>     stichting te overwegen.
>>     
>>     >
>>     > Wat al het bovenstaande betreft is projectmatig en
>>     budgettair werken,
>>     > wellicht de flexibiliteit die wij zoeken.
>>     >
>>     > Natuurlijk kan ik de plank geheel mis slaan, maar ik ga geen
>>     stem
>>     > uitbrengen voor dingen die ik niet direct duidelijk kan
>>     overzien of
>>     > niet in het belang acht voor Ubuntu NL.
>>     >
>>     >
>>     > Met vriendelijke groet,
>>     >
>>     > Gijs
>>     >
>>     
>>     > _______________________________________________
>>     > gemeenschapsraad mailing lijst
>>     > gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
>>     > http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>>     
>>     
>>     _______________________________________________
>>     gemeenschapsraad mailing lijst
>>     gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
>>     http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>>
>>
>>
>> -- 
>> 
>> W_Intro 
>> Twitter
>> Made on Linux Xubuntu - Machine.....
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst