[ubuntu-nl gemeenschapsraad] wat punten

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Vr Dec 16 15:32:57 CET 2011


On do, 2011-12-15 at 09:32 +0100, leoquant wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Hallo raadsleden,
> 
> Over efficient vergaderen en het een beetje vlot en leuk houden:
> 
> 1) Besluiten eerder genomen door de raad wordt niet teruggekomen,
> tenzij degene die op iets wil terugkomen, het punt via de mailinglist
> inhoudelijk bespreekt, en duidelijk maakt waarom genomen beslissingen
> teruggenomen moeten worden. Wanneer dit punt niet via de mailinglist
> wordt besproken, laten we de eerder genomen beslissing staan.
> Waarom dit. Voorkomen van eindeloos voortslepende kwesties. En
> eindeloos vergaderen. Dit hadden we eerder al informeel afgesproken.
> We vergaderen het liefst enkel om te beslissen, en de mailinglist
> gebruiken we om van gedachten te wisselen, en kwesties grondig door te
> lichten. (En eventueel consensus te verkrijgen.)
> 
> 2) Maak je punten en bijdragen niet persoonlijk, of vat dingen niet te
> snel persoonlijk op. Wanneer je afziet van meetings, omdat je het nut
> er niet van inziet, komt dat vrij snel onproffesioneel over, en ook
> oncollegiaal over. De schijn ontstaat gemakkelijk dat je enkel meedoet
> om/voor je eigen punten en opvattingen. Gewoon niet doen.

Dit punt slaat op mij heb ik begrepen, en aangezien ik een andere visie
heb op collegialiteit wil ik die graag even toelichten.

Op het moment dat er besloten wordt tot een bepaald beleid waar een
raadslid, wie het dan ook zei, niet achter staat, dan hoeft diegene wat
mij betreft zich niet in te zetten om dat beleid uit te gaan werken. Dat
is wat mij betreft dan geen punt van oncollegialiteit of dingen
persoonlijk opvatten. Anderen de ruimte geven om te doen wat ze nodig
vinden zonder in hun vaarwater te gaan zitten is wat mij betreft juist
een vorm van collegialiteit. Dat was de reden dat ik letterlijk het
volgende zei:

    Ik zal me er verder niet meer tegenaan bemoeien. De hele opzet
    waarbij de raad tussen teams en stichting zit vind ik omslachtig
    en onhandig zoals ik meerdere keren heb aangegeven. De verdere
    uitwerking van dat beleid laat ik dan ook graag aan anderen
    over.

Dat heeft naar mijn mening dus niets met oncollegiaal gedrag te maken.
Ik vind het eerder oncollegiaal als je van mede raadsleden gaat vragen
om beleid uit te werken waar ze niet achter staan. Dat kan wat mij
betreft beter gedaan worden door de mensen die wel achter dat beleid
staan, en weten hoe dat beleid goed gaat werken.

Nu heb ik inmiddels begrepen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als
die wordt opgediend, en dat bepaalde eerder genomen besluiten weer ter
discussie staan, en de geplande bijeenkomst blijkbaar meer ruimte
toestaat dan ik op basis van eerder genomen besluiten van de raad had
geanticipeerd. Dus die meeting daar heb ik me inmiddels voor aangemeld.
Ik zie wel wat er komt.

Maar goed, samenvattend:

1) Ik ga geen beleid uitwerken waar ik niet achter sta.
2) Daarentegen geef ik hen die er wel achter staan alle ruimte zonder me
er tegenaan te bemoeien.
3) Dat is niet oncollegiaal bedoelt.
4) Als dat toch als oncollegiaal wordt opgevat... Soit!

> 
> 3) Hou het organisatiemodel dat we hebben omarmd overeind, torn daar
> niet aan. Ons mandaat, en zelfs onze verkiezing, ligt verankerd in
> datzelfde organisatiemodel.
> Daarmee is het organisatiemodel niet direct Heilig verklaard ofzo.
> Over de inhoud van bepaalde passages uit het model kan altijd even
> gesproken worden.
> 
> 4) Oordeel niet te snel over bots die "het niet doen". De nieuwe
> meetingbot had bij het stemmen een afwijkende syntax dan gebruikelijk:
> endvote was wel degelijk correct wanneer je de syntax nog eens rustig
> bekijkt. Overigens is het voten door de meetingbot maker wederom
> onder handen genomen.
> (Wanneer je opnieuw wil voten, of het "over wil doen", graag ;endvote
> eerst invoeren, daarna is een frisse start weer mogelijk.)
> 
> 5) Het punt waar we nu voor staan hoe we de reeds opgerichte en
> actieve stichting een plek geven in het bestaande organisatiemodel.
> Dat is de kern. De raad, als enig gekozen orgaan, gaat daar over. Mind
> dat de stichting reeds een voorschot heeft genomen over de richting
> en inzet van middelen ten gunste van Ubuntu NL. Dat is vanzelf gegaan,
> formeel gesproken onjuist en voorbarig omdat haar status niet is
> vastgelegd, maar mijn inziens logisch en vanzelfsprekend. Laten we
> daar dus niet op terugkomen. Op dit punt komen we steeds dichter naar
> elkaar toe imho.
> 
> 6) De punten die Gijs heeft ingebracht begrijp ik wel degelijk.
> Sommige punten in het organisatiemodel verdienen wat toelichting.
> 
> 7) We maken allemaal fouten, vergissingen, you name it. Maar
> ondertussen gaat alles heel behoorlijk. Er zijn door de enorme inzet
> van leden (oa. ronnie en thomas, en anderen) veel dingen bereikt! We
> doen het goed. Men ziet dat we het goed doen. Op naar de reapproval!
> 
> 8) Vanaf vlak voor kerst tot over het nieuwe jaar ben ik afwezig. Fam.
> verplichtingen, vakantie.
> 
> groet
> leoquant
> 
> 
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> 
> iEYEARECAAYFAk7psKMACgkQbcC9IXrx7bNP3wCfbUkPAse95ih14AWceV9ajJ4c
> RdsAoIKBt5dlZDUBTt20LGZZUuXc0lDK
> =6TDk
> -----END PGP SIGNATURE-----
> 
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst