[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Vr Dec 30 14:42:53 CET 2011


On vr, 2011-12-30 at 13:52 +0100, leoquant wrote:
> Op 30-12-11 13:29, Redmar schreef: 
> > Thomas de Graaff schreef op do 15-12-2011 om 13:56 [+0100]:
> > > Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
> > > uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
> > > trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
> > > etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
> > > feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
> > Waarom zou de raad mailinglijsten/launchpadteams kunnen sluiten? Het is
> > nogal een 'stretch' om te zeggen dat launchpad een van de middelen is
> > die de raad aan teams ter beschikking stelt. Ook de mailinglijst is
> > volgens mij van ubuntu/canonical afkomstig, en niet van de raad.
> > 
> > Het is niet meer dan redelijk dat de raad middelen intrekt die zij zelf
> > verstrekt heeft, maar met alle andere middelen heeft de raad mijns
> > inziens niets te maken. (Nog afgezien van de vraag hoe dat in z'n werk
> > zou moeten gaan, de raad is geen eigenaar van launchpad teams).
> > 
> > Groet,
> > Redmar
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > gemeenschapsraad mailing lijst
> > gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> > http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
> Gaat helemaal niet om toezeggen/terugtrekken van teams, en of wel/niet
> gebruik maken van middelen door Ubuntu/canonical. Gaat om/over de
> stichting, en of zij formeel binnen of buiten de Ubuntu community
> staat of niet. Besloten is: buiten de community. 
> De stichting is een juridisch orgaan/gegeven, enkel in het leven
> geroepen om geld te beheren, en niet om inhoudelijk te bepalen welk
> team wel of niet gebruik kan maken met fondsen in geval van meerdere
> "aanvragen", die afweging is inhoudelijk. Hoe bepaalt een stichting
> prioretering? Verder wederom herhaalde zetten. 4 jan. is geloof ik
> weer een moment om te vergaderen en te bezien hoe de lijnen
> raad-teams-stichting gaan lopen. De kaart spelen van "de raad rules
> over teams" is niet gepast. De stichting kan gebruik maken van alle
> middelen: wiki/mailinglist en doet dit allang.

Een kleine correctie, de stichting heeft besloten geen gebruik te maken
van middelen van Ubuntu-NL als een mailinglijst, de wiki e.d. omdat het
anders lijkt alsof ze deel van de community is, en dat is ze niet gezien
het besluit van de gemeenschapsraad. De stichting vind het dan ook niet
zo gepast om een stichting op lists.ubuntu-nl.org mailinglijst te gebruiken
omdat dit de indruk geeft dat ze onderdeel van ubuntu-nl is. Op dit
moment is deze lijst nog wel in gebruik, maar de stichting zal in de
toekomst een eigen mailadres gaan gebruiken in het sounl.org domein.
Verder is er een website in ontwikkeling die de stichting zal gebruiken
ter vervanging van wiki.ubuntu-nl.org/community/stichting te vinden op:
http://sounl.org.

>  Sterker ze bepaalt feitelijk al de richting van geldstromen.....,

De stichting heeft tot op heden nog geen richting van geldstromen
bepaald. Wel heeft de stichting nieuwe bij donateurs bronnen geworven
voor een specifiek doel, namelijk een communityserver. En deze bronnen
zijn ook voor dat doel aangewend. Verder zijn er nog geen uitgaven
gedaan anders dan nodig voor de oprichting van de stichting.

>  tenminste er ligt geen formeel akkoord van de raad aan ten grondslag.
> Verder zijn de teams "los" van de raad, geen inhoudelijke bemoeienis
> dus. Wil iedereen dat de stichting de richting van geldstromen bepaalt
> ofzo? 
> 
> groet...
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst