[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

leoquant leoquant op ubuntu.com
Vr Dec 30 13:52:05 CET 2011


Op 30-12-11 13:29, Redmar schreef:
> Thomas de Graaff schreef op do 15-12-2011 om 13:56 [+0100]:
>> Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
>> uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
>> trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
>> etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
>> feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.
> Waarom zou de raad mailinglijsten/launchpadteams kunnen sluiten? Het is
> nogal een 'stretch' om te zeggen dat launchpad een van de middelen is
> die de raad aan teams ter beschikking stelt. Ook de mailinglijst is
> volgens mij van ubuntu/canonical afkomstig, en niet van de raad.
>
> Het is niet meer dan redelijk dat de raad middelen intrekt die zij zelf
> verstrekt heeft, maar met alle andere middelen heeft de raad mijns
> inziens niets te maken. (Nog afgezien van de vraag hoe dat in z'n werk
> zou moeten gaan, de raad is geen eigenaar van launchpad teams).
>
> Groet,
> Redmar
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
Gaat helemaal niet om toezeggen/terugtrekken van teams, en of wel/niet 
gebruik maken van middelen door Ubuntu/canonical. Gaat om/over de 
stichting, en of zij formeel binnen of buiten de Ubuntu community staat 
of niet. Besloten is: buiten de community.
De stichting is een juridisch orgaan/gegeven, enkel in het leven 
geroepen om geld te beheren, en niet om inhoudelijk te bepalen welk team 
wel of niet gebruik kan maken met fondsen in geval van meerdere 
"aanvragen", die afweging is inhoudelijk. Hoe bepaalt een stichting 
prioretering? Verder wederom herhaalde zetten. 4 jan. is geloof ik weer 
een moment om te vergaderen en te bezien hoe de lijnen 
raad-teams-stichting gaan lopen. De kaart spelen van "de raad rules over 
teams" is niet gepast. De stichting kan gebruik maken van alle middelen: 
wiki/mailinglist en doet dit allang. Sterker ze bepaalt feitelijk al de 
richting van geldstromen....., tenminste er ligt geen formeel akkoord 
van de raad aan ten grondslag. Verder zijn de teams "los" van de raad, 
geen inhoudelijke bemoeienis dus. Wil iedereen dat de stichting de 
richting van geldstromen bepaalt ofzo?

groet...
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: <http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/attachments/20111230/c50d7a81/attachment.html>


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst