[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Geen stemming Raadsvergadering 10 december 2011

Redmar redmar op ubuntu-nl.org
Vr Dec 30 13:29:24 CET 2011


Thomas de Graaff schreef op do 15-12-2011 om 13:56 [+0100]:
> Wanneer echter teams de taken die ze op zich hebben genomen niet goed
> uitvoeren kan de raad besluiten deze toegekende middelen weer in te
> trekken, dus het launchpad team verwijderen, mailinglijst intrekken,
> etc. m.a.w. het team de middelen van de gemeenschap ontnemen, en
> feitelijk volgens mij dan buiten de gemeenschap zetten.

Waarom zou de raad mailinglijsten/launchpadteams kunnen sluiten? Het is
nogal een 'stretch' om te zeggen dat launchpad een van de middelen is
die de raad aan teams ter beschikking stelt. Ook de mailinglijst is
volgens mij van ubuntu/canonical afkomstig, en niet van de raad.

Het is niet meer dan redelijk dat de raad middelen intrekt die zij zelf
verstrekt heeft, maar met alle andere middelen heeft de raad mijns
inziens niets te maken. (Nog afgezien van de vraag hoe dat in z'n werk
zou moeten gaan, de raad is geen eigenaar van launchpad teams).

Groet,
Redmar
------------- volgend deel ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/attachments/20111230/bb3cca6e/attachment.pgp>


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst