[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Relatie stichting en gemeenschapsraad, wie stuurt wie?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Vr Nov 11 12:08:51 CET 2011


On vr, 2011-11-11 at 01:07 +0100, Thomas de Graaff wrote:
> De afgelepen meeting stond de volgende vraag op de agenda:
> 
> De stichting is opgericht ter ondersteuning van Ubuntu-NL. Mogen teams
> direct ondersteuning vragen bij de stichting waarbij de stichting
> bepaald of deze ondersteuning wel of niet wordt gegeven, of dient dat
> via de gemeenschapsraad te gaan zodat de raad kan beslissen of deze
> ondersteuning wel of niet wordt gegeven?
> 
> Er werd tijdens het overleg een alternatief voorstel gedaan:
> 
> Model stedehouder uit de openbare mailinglist: “Volgens mij is het nu
> zaak een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de stichting en
> gemeenschapsraad over de allocatie van de middelen (procedures,
> besluitvorming, verantwoording). Ik kan mij voorstellen (zou ik een
> voorstander van zijn) dat de gemeenschapsraad jaarlijks (edit: of
> halfjaarlijks) een plan met begroting voorlegt aan de stichting, met
> daarnaast ruimte voor onverwachte zaken.”
> 
> Graag jullie reacties hierop.
> 
> Volgende vergadering komt dit punt weer op de agenda van de
> gemeenschapsraad.
> 
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad

Ik moet zeggen dat ik als raadslid niet zo veel zin heb om een plan met
begroting te gaan maken voor de stichting, dat kunnen ze wat mij betreft
beter zelf doen. 

Maar goed, mocht de gemeenschapsraad zich daar wel mee bezig willen
houden, dan staat het de raad natuurlijk vrij om jaarlijks of
halfjaarlijks zo'n plan naar de stichting te sturen. En het lijkt me dan
ook nuttig om een afspraak te maken met de stichting dat deze serieus
zal kijken naar wat de gemeenschapsraad heeft bedacht.

Uiteindelijk is de stichting, en haar bestuur wettelijk verantwoordelijk
voor haar begroting, en dient de stichting dus een eigen afweging te
maken in hoeverre aangeleverde plannen en begrotingen van de
gemeenschapsraad worden overgenomen. De stichting heeft in haar statuten
vastgelegd hoe de besluitvorming plaatsvind, en daar dient ze zich aan
te houden. Voor wat betreft besluitvorming is er denk ik geen ruimte om
Ubuntu-NL als externe partij echte inspraak te geven hierbij anders dan
adviserende partij.

Voor wat betreft verantwoording, daar zijn denk ik goed afspraken over
te maken met de stichting. De stichting heeft al aangegeven zo
transparant mogelijk te willen werken. Het doel van de stichting is ook
om de gemeenschap te ondersteunen. Het lijkt me dan ook goed als de
stichting en Ubuntu-NL een afspraak maken om met enige regelmaat te
overleggen om te kijken of de gemeenschap tevreden is met de geboden
ondersteuning.

Dat zijn zo mijn eerste gedachten over het voorstel van Jan.

Daarbij staat deze kwestie wat mij betreft bij nader inzien los van de
vraag of Ubuntu-NL teams direct ondersteuning van de stichting mogen
vragen, of dat dit via de gemeenschapsraad moet.Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst