[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Agendapunt 1d: Hoe te beslissen over leden toevoegen aan stemgerechtigden?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Di Okt 4 15:10:32 CEST 2011


Mijn eerste reactie is twijfel. Met name over twee dingen:
1) Het kan vervelend gevonden worden door leden als ze in het openbaar
geŽvalueerd worden. Dat kan tot gevolg hebben dat sommige leden
misschien niet voor stemrecht gaan.
2) Het kan vervelend zijn om in het openbaar een negatief advies over
iemand te geven. Dat kan tot gevolg hebben dat raadsleden misschien niet
zeggen wat ze eigenlijk zouden moeten zeggen.

Aan de andere kant vind ik transparantie een groot goed, wat we zoveel
mogelijk zouden moeten nastreven. Transparantie draagt bij aan
betrokkenheid van leden bij wat de raad doet, en tevens is transparantie
een goede waarborg voor goed gedrag van raadsleden.

Al met al denk ik dat het goed is om wat ervaring op te doen om tot een
goed oordeel te komen. Mijn eerste mening is dan ook, laten we het
beoordelen de volgende keer in eerste instantie geheel transparant doen,
en laten we dan kijken hoe dat gaat. Blijken er bezwaren tegen te zijn,
dan kunnen we vervolgens kijken hoe we daar mee omgaan.

vriendelijke groet,
Thomas de Graaff.

On Tue, 2011-10-04 at 14:57 +0200, Thomas de Graaff wrote:
> Raadsleden, en overige leden van Ubuntu-NL,
> 
> Er is nog geen procedure over hoe we omgaan met het toevoegen van leden
> aan de stemgerechtigden.
> 
> De raad moet hierover beslissen, maar via welk medium, open of gesloten
> is nog niet duidelijk.
> 
> Graag in deze draad een discussie hierover zodat we onderbouwd een
> beslissing kunnen nemen op de vergadering. Tenminste wordt er van alle
> raadsleden verwacht dat ze kort visie hierop geven, en eventuele
> verschillen van mening, inzicht met elkaar bespreken. Het is nog wat
> kort dag tot de volgende vergadering, als het te kort dag blijkt voor
> (bijna) alle raadsleden om hun mening te geven, en die van anderen te
> bespreken, dan verplaats ik als voorzitter het agendapunt door naar de
> volgende vergadering.
> 
> vriendelijke groet,
> Thomas de Graaff.
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst