[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Agendapunt 1d: Hoe te beslissen over leden toevoegen aan stemgerechtigden?

Sense Egbert Hofstede sense op ubuntu.com
Di Okt 4 21:20:20 CEST 2011


2011/10/4 Thomas de Graaff <thomas op thomasdegraaff.nl>:
> Mijn eerste reactie is twijfel. Met name over twee dingen:
> 1) Het kan vervelend gevonden worden door leden als ze in het openbaar
> geŽvalueerd worden. Dat kan tot gevolg hebben dat sommige leden
> misschien niet voor stemrecht gaan.
> 2) Het kan vervelend zijn om in het openbaar een negatief advies over
> iemand te geven. Dat kan tot gevolg hebben dat raadsleden misschien niet
> zeggen wat ze eigenlijk zouden moeten zeggen.
>
> Aan de andere kant vind ik transparantie een groot goed, wat we zoveel
> mogelijk zouden moeten nastreven. Transparantie draagt bij aan
> betrokkenheid van leden bij wat de raad doet, en tevens is transparantie
> een goede waarborg voor goed gedrag van raadsleden.
>
> Al met al denk ik dat het goed is om wat ervaring op te doen om tot een
> goed oordeel te komen. Mijn eerste mening is dan ook, laten we het
> beoordelen de volgende keer in eerste instantie geheel transparant doen,
> en laten we dan kijken hoe dat gaat. Blijken er bezwaren tegen te zijn,
> dan kunnen we vervolgens kijken hoe we daar mee omgaan.
>
> vriendelijke groet,
> Thomas de Graaff.
>
> On Tue, 2011-10-04 at 14:57 +0200, Thomas de Graaff wrote:
>> Raadsleden, en overige leden van Ubuntu-NL,
>>
>> Er is nog geen procedure over hoe we omgaan met het toevoegen van leden
>> aan de stemgerechtigden.
>>
>> De raad moet hierover beslissen, maar via welk medium, open of gesloten
>> is nog niet duidelijk.
>>
>> Graag in deze draad een discussie hierover zodat we onderbouwd een
>> beslissing kunnen nemen op de vergadering. Tenminste wordt er van alle
>> raadsleden verwacht dat ze kort visie hierop geven, en eventuele
>> verschillen van mening, inzicht met elkaar bespreken. Het is nog wat
>> kort dag tot de volgende vergadering, als het te kort dag blijkt voor
>> (bijna) alle raadsleden om hun mening te geven, en die van anderen te
>> bespreken, dan verplaats ik als voorzitter het agendapunt door naar de
>> volgende vergadering.
>>
>> vriendelijke groet,
>> Thomas de Graaff.
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> gemeenschapsraad mailing lijst
>> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
>> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>

Ik ben dan wel geen raadslid, maar ik zou toch even mijn stem willen
laten horen. ;)

Als je Ubuntu Member wilt worden, moet je ook naar een openbare
zitting. Dus in de internationale gemeenschap wordt het al
publiekelijk gedaan. Ook daar heb je een gekozen raad die beslist over
het 'stemrecht', namelijk Membership.

Doordat het openbaar is, haal je de angel uit mogelijke
belangenproblemen, omdat iedereen het kan volgen en zelf kan nagaan of
hij of zij het eens is met de gebruikte argumenten. Voor de
legitimiteit van de beslissingen is openbaarheid volgens mij van groot
belang. Gesloten sessies gaat mensen (onterecht, maar toch) doen
denken aan achterkamertjespolitiek. Hoewel waarschijnlijk niet veel
mensen ook daadwerkelijk de logbestanden zullen nalezen, is de
wetenschap dat ze dat kunnen doen al genoeg voor de mensen die anders
wantrouwig zouden zijn.

Groeten,
-- 
Sense Egbert Hofstede
http://www.sensehofstede.nl/


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst