[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Do Sep 1 02:16:50 CEST 2011


De bedoeling van deze discussie is om te komen tot een bruikbare,
praktische visie over hoe om te gaan met met gemeenschapleden,
gebruikers van de voorzieningen van Ubuntu-NL, wiens gedrag de
gemeenschap beschadigd. Daarom zal ik af en toe proberen de nieuwe
inzichten in de discussie te verwerken zodat er een focus blijft, en de
discussie overzichtelijk blijft.

Graag weer aanvullen en corrigeren. :)

Beschrijving problematieken
Er zijn binnen Ubuntu-NL terugkerende situaties waarin de gemeenschap
beschadigd raakt ten gevolge van het gedrag van mensen. Hiervan zijn een
aantal verschillende soorten te onderscheiden:
1) Overtredingen van de regels, gedragscodes.
    - Een voorbeeld hiervan is het op de persoon spelen bij
    verschillen van mening, of het respectloos bejegenen van
    anderen. Dit leidt met enige regelmaat tot ruzies, en het
    verziekt de sfeer in de gemeenschap, en heeft in het verleden
    meerdere malen geleid tot het vertrek van waardevolle leden uit
    de gemeenschap.
2) Mensen die de vrijwilligers werk, stress geven zonder dat ze
bijdragen.
    - Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld mensen die voortdurend
    veel kritiek op (de vrijwilligers van) Ubuntu-NL hebben, dit
    blijven herhalen en aan de grote klok hangen, zonder dat ze zelf
    de vaardigheden of wil hebben om binnen de gemeenschap, samen
    met die gemeenschap binnen de bestaande structuren de genoemde
    problemen op te lossen. 
    - Een ander voorbeeld zijn mensen die voortdurend ongevraagd met
    ideeŽn komen waarvan ze willen dat deze uitgevoerd worden,
    terwijl er niet de mankracht is of wil is bij vrijwilligers om
    die ideeŽn uit te voeren, en deze mensen zelf geen actie
    ondernemen om de ideeŽn uit te voeren. Dit is erg frustrerend
    voor vrijwilligers die beperkt zijn in tijd en mogelijkheden.
    - Een ander voorbeeld zijn mensen die vaak onmoedwillig
    besluitvorming frustreren. Dit kan door te eisen dat er op alle
    details duidelijkheid gegeven wordt alvorens een principebesluit
    te nemen over een richting die gekozen wordt. Dit kan door
    steeds overal kanttekeningen bij plaatsen. Dit kan door steeds
    nieuwe alternatieven in te brengen op het moment dat er een
    besluit genomen gaat worden. Dit kan door 100% zekerheid willen
    hebben over zaken die niet geheel voorspelbaar zijn. Vaak
    betreft het mensen die het niet eens zijn met de richting waarop
    een besluitvormingsproces gaat en op alle manieren proberen hun
    eigen gelijk aan te tonen, maar feitelijk gewoon het
    besluitvormingsproces op een oneigenlijke manier frustreren.
3) ....?

Voorstel handvaten voor aanpak problematieken:

1) Aanpak overtredingen van de regels, gedragscodes.
    a) Strakke handhaving van de regels
    Gemeenschapsleden die zich niet aan de regels of gedragscode van
    de gemeenschap houden, of gebruikers van de voorzieningen van
    Ubuntu-NL die zich niet aan de regels houden, dienen altijd, en
    het liefst zo snel mogelijk, geconfronteerd te worden met een
    waarschuwing of sanctie die past bij de ernst van de overtreding
    en die tot gevolg heeft dat de kans op herhaling minimaal is.
    Indien een overtreding wordt geconstateerd dient de aanwezige
    autoriteit de gang van zaken tijdelijk op te schorten en aan te
    geven dat het gedrag niet toelaatbaar is, gevolgd door een
    passende waarschuwing of sanctie. Indien de betreffende
    autoriteit niet wil ingrijpen dient dit bij een hogere
    autoriteit binnen de gemeenschap ter sprake gebracht kunnen
    worden zodat die een oordeel kan vellen over de situatie.
    b) Bij voortdurend overtreden uitsluiting van deelname
    Wanneer mensen bij herhaling regels of gedragscodes blijven
    overtreden dient een (tijdelijke) ban overwogen te worden. Het
    overtreden van gedragscodes en regels van de gemeenschap
    beschadigd de gemeenschap, en dient voorkomen te worden.
    Ubuntu-NL is een open gemeenschap, maar niet voor degenen die
    haar beschadigen.
2) Aanpak mensen die de vrijwilligers werk, stress geven zonder dat ze
bijdragen.
    a) Als gemeenschap alert zijn wanneer bepaalde mensen de
    gemeenschap veel energie kosten zonder dat de gemeenschap daar
    wel bij vaart. Dit bespreekbaar maken, en deze mensen er
    duidelijk op wijzen dat dergelijk gedrag de gemeenschap
    beschadigd. Wanneer deze mensen hun gedrag niet aanpassen dient
    overwogen te worden of het beter voor de gemeenschap is als deze
    mensen een (tijdelijke) ban krijgen.
    b) Wanneer mensen ideeŽn geven die ze zelf niet kunnen of willen
    uitvoeren altijd duidelijk communiceren dat ideeŽn, hoe goed
    ook, alleen uitgevoerd worden als vrijwilligers daar tijd voor,
    en zin in hebben.
    c) ...? 

vriendelijke groet,
Thomas.

On Wed, 2011-08-31 at 21:45 +0200, Jan Stedehouder wrote:
> 
> 
> Op 30 augustus 2011 15:54 schreef Thomas de Graaff
> <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>     On Tue, 2011-08-30 at 14:17 +0200, Jan Stedehouder wrote:
>     > Thomas geeft hier een prima aanzet voor een aantal
>     handvatten. Mijn
>     > reacties staan inline:
>     >
>     > Op 30 augustus 2011 13:22 schreef Thomas de Graaff
>     > <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
>     >     Het is de bedoeling een constructieve discussie te
>     houden over
>     >     dit
>     >     onderwerp zodat we als gemeenschap meer
>     duidelijkheid krijgen
>     >     over hoe
>     >     we onze gemeenschap gezond en goed functionerend
>     kunnen
>     >     houden. De
>     >     Ubuntu Code of Conduct is daarbij het uitgangspunt.
>     De Code of
>     >     Conduct
>     >     geeft echter alleen aan hoe je je als
>     gemeenschapslid dient te
>     >     gedragen,
>     >     maar geeft niet aan hoe om te gaan met leden die
>     zich zo
>     >     gedragen dat ze
>     >     de gemeenschap schade berokkenen.
>     >
>     >
>     > In hoofdlijnen is dit natuurlijk prima. De vraag komt bij
>     mij wel op
>     > wat dan onder de 'gemeenschap' moet worden verstaan.
>     Betekent het
>     > aanmelden bij het forum dan direct een lidmaatschap van die
>     > gemeenschap?
>     
>     Ik denk het wel ja. Iedereen die gebruik maakt van de
>     voorzieningen die
>     de Ubuntu-NL gemeenschap maakt er in feite deel van uit en
>     dient zich te
>     houden aan de regels van die gemeenschap vind ik. De Code of
>     Conduct
>     geld bijvoorbeeld ook voor iedereen die gebruik maakt van de
>     diensten
>     van Ubuntu-NL. Misschien dat dat duidelijker gecommuniceerd
>     moet worden?
>     
>     
>     
> 
> 
> Volgens kunnen die twee aspecten uit elkaar worden gehaald. Aan de ene
> kant is daar het gebruik van de voorzieningen (forum, irc,
> steunpunten) door bezoekers die met Ubuntu aan de slag zijn gegaan en
> tegen problemen aanlopen. In mijn boeken verwijs ik ze naar de online
> hulpbronnen, want dat zijn ze in eerste instantie.
> 
> 
> Aan de andere kant gebruiken we die kanalen ook voor het opbouwen en
> onderhouden van de gemeenschap. Dat zijn bezoekers die een stap verder
> gaan en door kleine en grote bijdragen actieve ondersteuners van
> Ubuntu worden. 
> 
> 
> Voor de eerste groep denk ik dat je van hen mag verwachten dat ze zich
> aan algemene gedragsregels houden, vergelijkbaar met het betreden van
> een openbaar gebouw in de fysieke wereld. De Code of Conduct is een
> zwaardere gedragscode waar Ubunteros zich vrijwillig naar schikken, in
> beginsel na ondertekening van die code, maar in ieder geval is het
> maatstaf waar de tweede groep zich geacht wordt aan te committeren. 
> 
> 
> Mijns inziens, maar dat is even mijn mening, wordt de gemeenschap
> gevormd door de tweede groep die zich vrijwillig ten dienste stelt van
> de eerste groep (waarvan we hopen dat die tot de gemeenschap willen
> gaan behoren). En, het klinkt een beetje raar misschien, van de
> gemeenschapsleden mag een hogere maatstaf worden verwacht dan de
> bezoeker.
> 
> 
>     
>     >
>     >     In een drietal opmerkingen mijn voorlopige visie
>     hier op:
>     >
>     >     Hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens
>     gedrag de
>     >     gemeenschap
>     >     beschadigd?
>     >
>     >     1) Evenwicht
>     >     We moeten het als gemeenschap in de gaten houden als
>     er leden
>     >     zijn die
>     >     de gemeenschap meer energie kosten (negatieve
>     energie), dan
>     >     dat deze
>     >     leden er in steken (positieve energie). Wanneer
>     mensen met
>     >     elkaar omgaan
>     >     komt er altijd negatieve energie bij kijken, er zijn
>     altijd
>     >     onenigheden,
>     >     conflicten e.d. Dus negativiteit is niet per
>     definitie
>     >     schadelijk. Wel
>     >     wordt negatieve energie altijd schadelijk als er
>     geen veel
>     >     grotere dosis
>     >     positieve energie tegenover staat. Als we op een
>     gegeven
>     >     moment ervaren
>     >     dat bepaalde leden steeds weer betrokken zijn bij
>     negatieve,
>     >     energieverslindende zaken, terwijl deze leden
>     nauwelijks
>     >     positieve
>     >     bijdragen leveren aan de gemeenschap, dan dienen we
>     wat mij
>     >     betreft een
>     >     (tijdelijke) ban van deze leden te overwegen.
>     >
>     >
>     > Ik zou dit zelfs willen uitbreiden, want er zijn ook leden
>     die
>     > weliswaar een positieve bijdrage leveren maar evenzeer keer
>     op keer
>     > negatieve discussies veroorzaken dan wel olie op het vuur
>     gooien.
>     > Mijns inziens betekent de positieve bijdrage geen vrijbrief
>     voor het
>     > negativisme dat we willen aanpakken. Je stelt je dan als
>     gemeenschap
>     > terecht open voor de kritiek dat er met twee maten gemeten
>     wordt.
>     
>     Goed opgemerkt. Ik moet het punt denk ik beter verwoorden,
>     want ik merk
>     dat ik eigenlijk meer op de situaties doel waarbij mensen
>     anderen
>     bekritiseren op wat ze doen en op een demotiverende manier,
>     terwijl ze
>     zelf nauwelijks bijdragen. Het gaat dus niet zozeer over
>     conflicten bij
>     dit punt, die worden meer in punt 3 gedekt, als wel over het
>     geven van
>     negatieve kritiek zonder zelf positief bij te dragen. Het gaat
>     dus niet
>     om situaties die door de Code of Conduct gedekt worden. Je kan
>     geheel
>     binnen de Code of Conduct zeer een zeer demotiverende
>     uitwerking op
>     andere communityleden hebben wanneer je altijd zeer kritisch
>     bent zonder
>     positief bij te dragen.
>     
>     
>     
> 
> 
> Ik ben het met je eens dat een negatieve houding, zich uitend in een
> stroom van negatieve bijdragen, niet bijdraagt aan een constructieve
> sfeer in de gemeenschap en de eerstgenoemde groep bezoekers eerder
> afschrikt dan aanmoedigt. Ik moet zeggen dat een deel van de verzoeken
> die via de steunpuntenkaart bij me binnen komt daaraan refereert. 
> 
> 
> Daar kan ik aan toevoegen dat in de afgelopen jaren een paar keer een
> lange Ubuntu-nl vakantie heb genomen vanwege het gedrag van actieve
> leden die echt de grenzen van de CoC verre hebben overschreden en waar
> ik de pech had in het kruisvuur terecht te zijn gekomen (en waar
> nauwelijks tegenop getreden is). Dat ik keer op keer terug kom heeft
> te maken met de waarde die ik aan de gemeenschap als geheel hecht en
> omdat ik geloof in het concept Ubuntu. Maar aangezien ik ook zie dat
> we als gemeenschap nog niet een goede aanpak hebben om dit soort
> negativisme en ontsporingen goed aan te pakken, blijf ik ook wat
> ambivalent staan tegen het oppakken van een meer formele rol voor de
> gemeenschap. Alleen om die reden ben ik al blij met deze open
> discussie, want ik weet wel zeker dat er meer leden zijn met
> soortgelijke ervaringen en overwegingen.
> 
> 
> 
> 
> 
>     >
>     >     2) Problemen binnen de gemeenschap oplossen
>     >     Als er leden zijn die hun problemen met de
>     gemeenschap buiten
>     >     de
>     >     gemeenschap plaatsen (blog's e.d.), dan geven ze
>     daarmee
>     >     eigenlijk aan
>     >     dat ze hun problemen niet binnen de gemeenschap met
>     haar
>     >     regels en
>     >     structuren kunnen oplossen, en dus niet goed
>     functioneren
>     >     binnen die
>     >     gemeenschap. En als leden niet goed functioneren
>     binnen een
>     >     gemeenschap
>     >     is de gemeenschap beter af zonder die leden. In zo'n
>     geval
>     >     dient wat mij
>     >     betreft overwogen te worden om deze leden een
>     (tijdelijke) ban
>     >     te geven.
>     >
>     > Ik verwijs even terug naar mijn eerste opmerking. Eerlijk
>     gezegd vind
>     > ik het forum ook niet altijd het beste platform voor een
>     discussie
>     > over zaken die niet lekker lopen in de gemeenschap en snap
>     daarom ook
>     > wel dat leden dan even een zijstap maken naar een andere
>     webstek. Denk
>     > maar even aan het artikel van Sense over het disfunctioneren
>     van het
>     > LoCo-contact vorig jaar. Met wat je hier schrijft zou Sense
>     tegen een
>     > tijdelijke ban aangelopen zijn (als dat de conclusie van het
>     team was
>     > geweest). Was het negatief? Jazeker, maar inhoudelijk een
>     noodzakelijk
>     > onderwerp. Via een blog met commentaren is het overzicht wat
>     beter te
>     > bewaren dan in een forumdiscussie (waar je dan soms ook nog
>     > retroactieve edits krijgt).
>     
>     Daar zit inderdaad wat in. Ondanks dat Sense kritische blog's
>     schreef,
>     kan je niet zeggen dat hij de problemen buiten de gemeenschap
>     plaatste.
>     Hij ging met het ubuntu-nl team waar hij lid van was en in
>     samenspraak
>     met de gemeenschap stevig aan de slag met de problemen. Dus
>     zonder meer
>     zeggen dat je door het uiten van een probleem op een blog het
>     probleem
>     niet met de gemeenschap oplost is misschien wat te kort door
>     de bocht.
>     
>     Aan de andere kant waren er ook voor Sense genoeg alternatieve
>     mogelijkheden (anders dan het forum) om de informatie van die
>     blog posts
>     binnen de gemeenschap te plaatsen en te bespreken. Denk
>     bijvoorbeeld aan
>     de wiki.
>     
>     
>     
> 
> 
> Goed punt, al doet zich dan de vraag voor of de wiki een geschikt
> platform is voor het voeren van discussie (nog even los van de
> vindbaarheid van de informatie). Blogs die in Planet Ubuntu-nl staan
> zijn natuurlijk ook onderdeel van de gemeenschap. Misschien is het een
> idee om het Prikbord open te stellen voor kritische bijdragen waarvoor
> het forum niet geschikt is (ik weet alleen niet of commentaren daar
> mogelijk zijn), maar wel onder de voorwaarde dan die bijdragen aan de
> CoC voldoen. Het moet geen podium voor gal spuwen worden.
> 
> 
> Ongetwijfeld levert dit alles kritiek op van censuur of het uit de weg
> gaan het aanpakken van de echte problemen, maar op een gegeven moment
> houdt het gewoon op. Ik ben een groot voorstander van de vrijheid van
> meningsuiting, die mag van mij zo absoluut zijn als maar mogelijk is,
> mits de toon en inhoud van de discussie maar respectvol en correct
> blijft, en bij de zaak blijft (en niet op de mens gaat spelen). Wie
> dat niet kan of wil, mag een eigen webstek zoeken.
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> Jan
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst