[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Grootte van de gemeenschapsraad

Hannie Dumoleyn lafeber-dumoleyn2 op zonnet.nl
Ma Jun 11 09:12:51 CEST 2012


+1 voor het voorstel om het aantal gemeenschapsraadleden terug te 
brengen naar vijf.
Groeten,
Hannie

Op 10-06-12 21:07, Sense Egbert Hofstede schreef:
> Beste gemeenschapsleden,
>
> We maken nu al een tijdje gebruik van het organisatiemodel dat we
> vorig jaar ingevoerd hebben. Bij het gebruik hebben we al enkele zaken
> gevonden die in de praktijk minder goed bleken te werken dan gedacht.
> Nu we bezig zijn met het vervangen van Wanda als gemeenschapsraadslid,
> wordt een andere onvolkomenheid duidelijk. Het blijkt erg moeilijk te
> zijn om kandidaten te vinden die bereid zijn de plek van Wanda in te
> nemen.
>
> Bij de raadsvergadering eerder vandaag vroegen we ons af wat we
> hiermee moeten doen. Bij het vaststellen van de processen om de
> gemeenschapsraad en de gemeenschapsleiding te vullen, hebben we geen
> rekening gehouden met te weinig (of geen) kandidaten. De huidige
> situatie doet de vraag opkomen of het model wel geschikt is voor de
> huidige gemeenschap.
>
> Zelf ben ik er van overtuigd geraakt dat de organisatie zoals we die
> nu hebben, net een slag te groot is voor de gemeenschap. Verschillende
> raadsleden stelden voor om te overwegen de raad te verkleinen naar
> vijf leden. In de praktijk is dat ook ongeveer het aantal dat aanwezig
> is bij vergaderingen en bovendien lijkt het een aantal te zijn dat we
> makkelijker kunnen vullen dan de huidige zeven. Ik zou dan ook graag
> horen wat de rest van de gemeenschap hiervan denkt.
>
> Bij het verkleinen van de raad naar vijf leden lijkt het mij
> onmogelijk om ook niet de rol van de gemeenschapsleiding ter discussie
> te stellen. Het idee achter de leiding was om drie toegewijde mensen
> het dagelijks bestuur in handen te geven, aangezien een groep van
> zeven daar te groot voor is. Maar, gezien de kleine schaal van Ubuntu
> Nederland en bij een raad van vijf personen, lijkt mij dat niet meer
> nodig. Ik zou dan ook willen voorstellen om tegelijk met het
> verkleinen van de gemeenschapsraad de gemeenschapsleiding af te
> schaffen. Het enige wat de raad dan nog hoeft te doen na verkiezingen,
> is iemand aanwijzen als voorzitter van de vergadering en 'LoCo
> Contact' voor de internationale gemeenschap.
>
> Ik hoor graag wat jullie hiervan denken!
>
> Groeten,


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst