[Ubuntu NL gemeenschapsraad] Advies LTS of nieuwste versie op homepage

Johan van Dijk johanvandijk op gmail.com
Ma Jun 13 15:43:45 CEST 2011


On 13-06-11 10:57, Thomas de Graaff wrote:
> Het voorstel om gebruikers te informeren zodat ze zelf een goede keuze
> kunnen maken wat voor hun geschikt is gaat niet in tegen het advies dat
> internationaal geld om thuisgebruikers te adviseren de laatste versie te
> installeren. 
>
> Een advies is nu eenmaal iets anders dan informatievoorziening. Dat
> mensen op basis van goede informatie een advies naast zich neer kunnen
> leggen wil niet zeggen dat het bieden van informatie strijdig is met het
> geven van een advies. Het betekent ook niet dat het geven van een advies
> als gevolg heeft dat er geen informatie meer gegeven mag worden.
>
> Ik kan het nog wel een keer herhalen voor de duidelijkheid. De
> gemeenschapsraad is dus niet van mening dat er een (strijdig) advies
> gegeven dient te worden aan beginners om een LTS te installeren, maar
> wil gebruikers duidelijk informeren over de algemene verschillen tussen
> LTS en normale uitgave zodat deze zelf een keuze kunnen maken voor de
> versie die het best bij hun past.
>
> Daarbij lijkt het me inderdaad goed om de informatievoorziening te laten
> aansluiten bij wat er internationaal gedocumenteerd is zodat er geen
> strijdigheid is met wat er internationaal is gedocumenteerd.
>
> Als uitgangspunt kan dan bijvoorbeeld de technische documentatie pagina
> over LTS op de wiki genomen worden:
> http://wiki.ubuntu-nl.org/LTS
> en dus
> https://wiki.ubuntu.com/LTS
>
> Hieruit:
>
> LTS versie:
>
> - Stabiele uitgave door een aanzienlijke beperking van het aantal nieuwe
> functies.
> - Structurele veranderingen worden zoveel mogelijk vermeden zoals het
> veranderen van de standaard set van toepassingen of vergaande
> veranderingen in programmabibliotheken of een verandering op systeem
> niveau.
> - Gericht installaties waar de gemiddelde gebruiker weinig veranderingen
> wil.
> - Meer getest: De ontwikkeltijd is korter en er is een langere (Beta)
> testperiode om meer testen en foutoplossingen mogelijk te maken.
> - De aandacht gaat voornamelijk uit naar het verbeteren van bestaande
> functies ten koste van het invoeren van nieuwe functionaliteit.
> - In plaats van automatische nieuwe pakket te importeren uit Debian
> unstable wordt verder gegaan met het testen van Debian testing. Het
> voordeel is minder nieuwe bugs en ​​/ of regressies bugs van nieuwe
> functies en / of verbeteringen uit Debian unstable.
>
> Dit geeft duidelijk verschillen weer tussen LTS en normale uitgaven. Het
> lijkt me goed om informatievoorziening te baseren op dergelijk duidelijk
> technische documentatie.
>
> Wel moet er natuurlijk een vertaalslag plaatsvinden van dergelijke
> technische informatie naar informatie die begrijpelijk is voor niet
> technische gebruikers. Ubuntu is tenslotte opgericht om Linux bruikbaar
> te maken voor iedereen, en niet alleen techneuten. Met termen als
> "Debian unstable" en "Debian testing", beta en alpha testperiodes,
> regressie bugs, programmabibliotheken e.d. hoef je bij de gemiddelde
> mens niet aan te komen...

Kijk nog eens naar wat ik op 6 mei al schreef:
http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/2011-May/000010.html
Ik vind het een non-issue. Dit komt iedere keer weer terug als er een
nieuwe versie van Ubuntu uitkomt.

Nogmaals: het lijkt mij geen goed idee om standaard een bepaalde versie
aan te raden. Geef duidelijke informatie en laat iedereen zelf kiezen.
De informatie die je geeft moet daarbij wel overeen komen met de
informatie van Canonical. Want zij maken Ubuntu en zijn verantwoordelijk
voor kwaliteit en support. Dus zij zullen ook wel het beste weten wat de
eigenschappen van hun product zijn.

Verder lijkt het me ook een goed idee om de wiki over te laten aan het
documentatieteam. Inhoudelijk hoeven wij als gemeenschapsraad ons er
niet mee te bemoeien. Zeker niet als de informatie die nu al op de wiki
staat gewoon klopt.

Johan
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst