[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Jan Stedehouder janstedehouder op gmail.com
Za Sep 3 13:23:50 CEST 2011


>
>
> 3) Bewust? trolgedrag om Ubuntu-NL te beschadigen
>    Er is volgens mij een terugkerende vorm van trolgedrag binnen de
>    gemeenschap, bewust, dan wel onbewust. Dit gedrag uit zich in
>    een aantal fases:
>    a) Irriteren van teamleden
>    Dit kan op meerdere manieren. Het best werkt het om onredelijk
>    te zijn. Bijvoorbeeld door toe te geven dat je als teamlid ooit
>    oneerlijk bent geweest (wat waar was), suggereren dat
>    oneerlijkheid heel normaal was binnen Ubuntu-NL, en vervolgens
>    doen alsof je nu de enige eerlijke persoon bent die door een
>    corrupt team wordt dwarsgezeten en daarmee de held gaan
>    uithangen terwijl de feiten eigenlijk gewoon andersom zijn. Een
>    andere manier om onredelijk te zijn is het uiten van onware
>    beschuldigingen. Nog een manier is het enorm uitvergroten van
>    een klein probleem. Bijvoorbeeld de website is een uurtje
>    offline geweest, wat niet van tevoren was aangekondigd, en dan
>    doen alsof dit een enorm probleem is dat het gevolg is van een
>    slecht functionerend team, terwijl je prima op de hoogte bent
>    dat Ubuntu-NL recent nieuwe hosting heeft, en daar nog wat
>    opstartprobleempjes mee zijn zo nu en dan, bijvoorbeeld in de
>    communicatielijnen. Een andere veel gebruikte methode is het op
>    de persoon spelen, het liefst met naam en toenaam. Bedreigingen
>    uiten zoals naar een hogere autoriteit gaan stappen als niet aan
>    de gestelde voorwaarden wordt voldaan is ook een geliefde
>    methode om te irriteren. Selectief quoten is ook veel toegepast.
>    (Persoonlijke) berichten worden hierbij uit hun context gehaald,
>    en in een context geplaatst die de originele inhoud in een heel
>    ander daglicht plaatst.Een andere manier is om via niet publieke
>    kanalen personen met respectloos te benaderen. De kans is vrij
>    groot dat dit een tegenreactie oproept die ook niet helemaal
>    door de beugel kan, of dat je genegeerd wordt. Dit kan
>    vervolgens weer gebruikt worden in een nieuwe klacht. Door een
>    aantal van deze methode's tegelijkertijd toe te passen, het
>    liefst met meerdere personen is het effect het grootst. Daarbij
>    maak je geen gebruik van de geŽigende kanalen binnen de
>    gemeenschap om problemen op te lossen, maar je maakt gebruik van
>    plekken waar zoveel mogelijk ruchtbaarheid is, en gebruikt
>    daarbij het liefst ook externe blog's zodat er niet ingegrepen
>    kan worden.
>    b) De val
>    Als de irritatie flink is toegenomen kom je met een paar
>    belangrijke en reŽle kritiekpunten of terechte vragen. Je gaat
>    hierover in discussie via de geŽigende kanalen. De kans is vrij
>    groot nu dat daar niet adequaat op gereageerd wordt omdat
>    degenen die daar op moeten reageren gezien de voorgaande
>    onredelijkheid en het irriterende gedrag de kritiek of vraag
>    niet meer serieus nemen, geholpen door de irritatie en
>    kwaadheid.
>    c) Het inkoppen
>    Nu is er sprake van een situatie dat het team werkelijk niet
>    goed heeft gefunctioneerd. In deze fase kan dit disfunctioneren
>    ook weer aan de grote klok worden gehangen. De trol kan nu met
>    recht de slachtofferrol aannemen, en steun zoeken binnen de
>    gemeenschap. De teamleden zijn nu de geslagen hond. Het doel is
>    bereikt, de Ubuntu-NL vrijwilligers staan als incapabel te boek,
>    en de trol neemt de rol van strijder voor rechtvaardigheid,
>    waarheid etc. Het kan waarschijnlijk zelfs zo zijn dat de trol
>    hier zelf in geloofd. Er zijn altijd een aantal
>    gemeenschapsleden die hier vervolgens intrappen, het idee
>    krijgen dat Ubuntu-NL een corrupte bende is, en vervolgens weer
>    bij een volgende trolactie kunnen worden betrokken.
>
>
>

Ik geef hier gewoon even mijn gevoel neer, maar als ik dit lees ben ik klaar
met mijn bijdrage aan deze discussie. Dit wordt zo specifiek naar 1 of 2
mensen geschreven, zo komt het op mij over, dat het formuleren van
nieuwe/betere richtlijnen een exercitie in willekeur gaat worden. Dat is
volgens mij niet de bedoeling van Thomas. Ik vind het ook enorm riskant om
het zo specifiek naar een paar mensen toe te schrijven, terwijl het probleem
ťn wat breder is ťn al een aantal jaar gaande is.
> >     c) ...?
>         c) Bewust trolgedrag om Ubuntu-NL te beschadigen
>        Een goede manier om hiermee om te gaan vereist denk ik
>        een aantal zaken:
>        - Het patroon herkennen, en zodra het zich voordoet
>        duidelijk maken. De losse genoemde punten op zich zijn
>        hierbij niet voldoende, maar zodra er een patroon
>        zichtbaar is waarbij er sprake van is dat erg veel van
>        de genoemde punten zich voordoen, dan kan je met recht
>        spreken dat er sprake is van getrol denk ik.
>        - Het altijd goed onderscheiden van onredelijke, en
>        redelijke kritiek, waarbij op de laatste serieus wordt
>        ingegaan. Het serieus nemen van redelijke kritiek
>        ontneem de trol zijn wapens, en versterkt bovendien de
>        gemeenschap.
>        - Openheid zoveel mogelijk waarborgen. Het is
>        verleidelijk om in een dergelijke situatie als team
>        'achter de schermen' de situatie te gaan 'handlen'. Dit
>        werkt echter averechts en maakt het voor de trol
>        mogelijk om het team van 'achterkamertjes politiek' en
>        geniepigheid te beschuldigen, waarbij wederom de
>        slachtofferrol kan worden aangenomen.
>        - Als er consensus is over trolgedrag als gemeenschap
>        besluiten de trol buiten te sluiten van verdere deelname
>        binnen de gemeenschap.
> >
>


Bij het laatste punt schiet mij gelijk een specifieke situatie te binnen
waarbij richting mij echt de grenzen van de CoC verre zijn overschreden,
maar waarbij de consensus van de gemeenschap (lees: de direct reagerenden in
de discussie) zonder al te veel kennis van zaken de persoon een aai over de
bol kreeg. De consensus binnen een virtuele gemeenschap hoeft, helaas, maar
al te vaak weinig te maken te hebben met de realiteit van de situatie en
benadeelt degene die weigert dezelfde methoden te gebruiken als, in dit
geval, de trol.

Openheid is een goede randvoorwaarde. Mijns inziens heeft het team de ruimte
om, in voorkomende gevallen, de soms smerige discussies via persoonlijke
berichten integraal te publiceren als iemand selectief gaat zitten citeren
(en daarmee de deur naar disclosure open zet) of berichten plaatst met 'ze
moesten eens weten wat je via PB schrijft'.

Het onderscheid tussen redelijke en onredelijke kritiek is lastig te maken
denk ik. Ook onredelijk geformuleerde kritiek moet als signaal serieus
worden genomen. Het is de kunst van de teams om zich niet te laten
provoceren als onredelijke kritiek zich voor doet. Vaak bloedt het dan snel
genoeg dood. En soms neem je als teams beslissingen waar niet iedereen het
mee eens (ik denk dan even aan het wel/niet laten zien van het aantal
geplaatste berichten bij je avatar). Het probleem is niet zozeer de
beslissing en de onderbouwing ervan, maar wel dat er altijd leden zullen
zijn die iedere gelegenheid aangrijpen om duidelijk te maken dat zij het
echt bij het juiste eind hebben. Een praktische oplossing is dan om op
voorhand een termijn af te spreken (we kijken het zes maanden aan), te
volgen door een nieuwe consultatie en peiling van mening, en vervolgens
indien gewenst, over te gaan tot verandering. Wie in de tussentijd toch een
Catootje doet (
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ceterum_censeo_Carthaginem_esse_delendam) toont
aan dat hij het gezag van de gemeenschapsleiding niet accepteert en komt dat
-onderbouwd- op een 'watchlist' terecht.

Ciao

Jan
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: <http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/attachments/20110903/1eae6f39/attachment.html>


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst