[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Za Sep 3 14:52:14 CEST 2011


On Sat, 2011-09-03 at 13:23 +0200, Jan Stedehouder wrote:
>     
>     
>     3) Bewust? trolgedrag om Ubuntu-NL te beschadigen
>        Er is volgens mij een terugkerende vorm van trolgedrag
>     binnen de
>        gemeenschap, bewust, dan wel onbewust. Dit gedrag uit
>     zich in
>        een aantal fases:
>        a) Irriteren van teamleden
>        Dit kan op meerdere manieren. Het best werkt het om
>     onredelijk
>        te zijn. Bijvoorbeeld door toe te geven dat je als
>     teamlid ooit
>        oneerlijk bent geweest (wat waar was), suggereren dat
>        oneerlijkheid heel normaal was binnen Ubuntu-NL, en
>     vervolgens
>        doen alsof je nu de enige eerlijke persoon bent die
>     door een
>        corrupt team wordt dwarsgezeten en daarmee de held gaan
>        uithangen terwijl de feiten eigenlijk gewoon andersom
>     zijn. Een
>        andere manier om onredelijk te zijn is het uiten van
>     onware
>        beschuldigingen. Nog een manier is het enorm
>     uitvergroten van
>        een klein probleem. Bijvoorbeeld de website is een
>     uurtje
>        offline geweest, wat niet van tevoren was aangekondigd,
>     en dan
>        doen alsof dit een enorm probleem is dat het gevolg is
>     van een
>        slecht functionerend team, terwijl je prima op de
>     hoogte bent
>        dat Ubuntu-NL recent nieuwe hosting heeft, en daar nog
>     wat
>        opstartprobleempjes mee zijn zo nu en dan, bijvoorbeeld
>     in de
>        communicatielijnen. Een andere veel gebruikte methode
>     is het op
>        de persoon spelen, het liefst met naam en toenaam.
>     Bedreigingen
>        uiten zoals naar een hogere autoriteit gaan stappen als
>     niet aan
>        de gestelde voorwaarden wordt voldaan is ook een
>     geliefde
>        methode om te irriteren. Selectief quoten is ook veel
>     toegepast.
>        (Persoonlijke) berichten worden hierbij uit hun context
>     gehaald,
>        en in een context geplaatst die de originele inhoud in
>     een heel
>        ander daglicht plaatst.Een andere manier is om via niet
>     publieke
>        kanalen personen met respectloos te benaderen. De kans
>     is vrij
>        groot dat dit een tegenreactie oproept die ook niet
>     helemaal
>        door de beugel kan, of dat je genegeerd wordt. Dit kan
>        vervolgens weer gebruikt worden in een nieuwe klacht.
>     Door een
>        aantal van deze methode's tegelijkertijd toe te passen,
>     het
>        liefst met meerdere personen is het effect het grootst.
>     Daarbij
>        maak je geen gebruik van de geŽigende kanalen binnen de
>        gemeenschap om problemen op te lossen, maar je maakt
>     gebruik van
>        plekken waar zoveel mogelijk ruchtbaarheid is, en
>     gebruikt
>        daarbij het liefst ook externe blog's zodat er niet
>     ingegrepen
>        kan worden.
>        b) De val
>        Als de irritatie flink is toegenomen kom je met een
>     paar
>        belangrijke en reŽle kritiekpunten of terechte vragen.
>     Je gaat
>        hierover in discussie via de geŽigende kanalen. De kans
>     is vrij
>        groot nu dat daar niet adequaat op gereageerd wordt
>     omdat
>        degenen die daar op moeten reageren gezien de
>     voorgaande
>        onredelijkheid en het irriterende gedrag de kritiek of
>     vraag
>        niet meer serieus nemen, geholpen door de irritatie en
>        kwaadheid.
>        c) Het inkoppen
>        Nu is er sprake van een situatie dat het team werkelijk
>     niet
>        goed heeft gefunctioneerd. In deze fase kan dit
>     disfunctioneren
>        ook weer aan de grote klok worden gehangen. De trol kan
>     nu met
>        recht de slachtofferrol aannemen, en steun zoeken
>     binnen de
>        gemeenschap. De teamleden zijn nu de geslagen hond. Het
>     doel is
>        bereikt, de Ubuntu-NL vrijwilligers staan als incapabel
>     te boek,
>        en de trol neemt de rol van strijder voor
>     rechtvaardigheid,
>        waarheid etc. Het kan waarschijnlijk zelfs zo zijn dat
>     de trol
>        hier zelf in geloofd. Er zijn altijd een aantal
>        gemeenschapsleden die hier vervolgens intrappen, het
>     idee
>        krijgen dat Ubuntu-NL een corrupte bende is, en
>     vervolgens weer
>        bij een volgende trolactie kunnen worden betrokken.
>     
>     
>     
>     
> 
> 
> 
> 
> Ik geef hier gewoon even mijn gevoel neer, maar als ik dit lees ben ik
> klaar met mijn bijdrage aan deze discussie. Dit wordt zo specifiek
> naar 1 of 2 mensen geschreven, zo komt het op mij over, dat het
> formuleren van nieuwe/betere richtlijnen een exercitie in willekeur
> gaat worden. Dat is volgens mij niet de bedoeling van Thomas. Ik vind
> het ook enorm riskant om het zo specifiek naar een paar mensen toe te
> schrijven, terwijl het probleem ťn wat breder is ťn al een aantal jaar
> gaande is. 

Het is niet mijn bedoeling om nieuwe richtlijnen te schrijven, maar om
een praktische visie te hebben die bruikbaar is om problemen met leden
die de gemeenschap beschadigen te herkennen, en handvaten om het aan te
pakken. Het hoeft van mij niet tot nieuwe richtlijnen oid. te leiden. Ik
denk dat de bestaande regels en gedragscodes voldoen.

Het beschreven trol-probleem is slechts ťťn van de beschreven problemen
tot nu toe, maar speelt al jaren, en heeft de nodige verliezen aan
vrijwilligers binnen de gemeenschap opgeleverd. Vandaar dat het naar
mijn mening belangrijk is om op te pakken. De gegeven voorbeelden zijn
specifiek om inzichtelijk te maken hoe het werkt. Maar ik denk dat je
gelijk hebt dat dit de discussie vertroebelt. Bedankt voor het melden
daarvan, en ga vooral door met kritische bijdragen. Het beschreven
principe is echter algemeen, en heb ik meerdere malen zien terugkomen in
de gemeenschap, waar meerdere leden bij betrokken zijn geraakt.

> 
> 
> 
> 
> 
>     >     c) ...?
>     
>            c) Bewust trolgedrag om Ubuntu-NL te
>     beschadigen
>            Een goede manier om hiermee om te gaan vereist
>     denk ik
>            een aantal zaken:
>            - Het patroon herkennen, en zodra het zich
>     voordoet
>            duidelijk maken. De losse genoemde punten op
>     zich zijn
>            hierbij niet voldoende, maar zodra er een
>     patroon
>            zichtbaar is waarbij er sprake van is dat erg
>     veel van
>            de genoemde punten zich voordoen, dan kan je
>     met recht
>            spreken dat er sprake is van getrol denk ik.
>            - Het altijd goed onderscheiden van
>     onredelijke, en
>            redelijke kritiek, waarbij op de laatste
>     serieus wordt
>            ingegaan. Het serieus nemen van redelijke
>     kritiek
>            ontneem de trol zijn wapens, en versterkt
>     bovendien de
>            gemeenschap.
>            - Openheid zoveel mogelijk waarborgen. Het is
>            verleidelijk om in een dergelijke situatie als
>     team
>            'achter de schermen' de situatie te gaan
>     'handlen'. Dit
>            werkt echter averechts en maakt het voor de
>     trol
>            mogelijk om het team van 'achterkamertjes
>     politiek' en
>            geniepigheid te beschuldigen, waarbij wederom
>     de
>            slachtofferrol kan worden aangenomen.
>            - Als er consensus is over trolgedrag als
>     gemeenschap
>            besluiten de trol buiten te sluiten van verdere
>     deelname
>            binnen de gemeenschap.
>     
>     >
>     
> 
> 
> 
> 
> Bij het laatste punt schiet mij gelijk een specifieke situatie te
> binnen waarbij richting mij echt de grenzen van de CoC verre zijn
> overschreden, maar waarbij de consensus van de gemeenschap (lees: de
> direct reagerenden in de discussie) zonder al te veel kennis van zaken
> de persoon een aai over de bol kreeg. De consensus binnen een virtuele
> gemeenschap hoeft, helaas, maar al te vaak weinig te maken te hebben
> met de realiteit van de situatie en benadeelt degene die weigert
> dezelfde methoden te gebruiken als, in dit geval, de trol. 

Daar heb je een punt. Maar het is erg lastig om dat te voorkomen als er
openheid wordt nagestreefd.

> 
> 
> Openheid is een goede randvoorwaarde. Mijns inziens heeft het team de
> ruimte om, in voorkomende gevallen, de soms smerige discussies via
> persoonlijke berichten integraal te publiceren als iemand selectief
> gaat zitten citeren (en daarmee de deur naar disclosure open zet) of
> berichten plaatst met 'ze moesten eens weten wat je via PB schrijft'. 
> 
> 
> Het onderscheid tussen redelijke en onredelijke kritiek is lastig te
> maken denk ik. Ook onredelijk geformuleerde kritiek moet als signaal
> serieus worden genomen. 
> Het is de kunst van de teams om zich niet te laten provoceren als
> onredelijke kritiek zich voor doet. Vaak bloedt het dan snel genoeg
> dood. En soms neem je als teams beslissingen waar niet iedereen het
> mee eens (ik denk dan even aan het wel/niet laten zien van het aantal
> geplaatste berichten bij je avatar). Het probleem is niet zozeer de
> beslissing en de onderbouwing ervan, maar wel dat er altijd leden
> zullen zijn die iedere gelegenheid aangrijpen om duidelijk te maken
> dat zij het echt bij het juiste eind hebben. Een praktische oplossing
> is dan om op voorhand een termijn af te spreken (we kijken het zes
> maanden aan), te volgen door een nieuwe consultatie en peiling van
> mening, en vervolgens indien gewenst, over te gaan tot verandering.
> Wie in de tussentijd toch een Catootje doet
> (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ceterum_censeo_Carthaginem_esse_delendam) toont aan dat hij het gezag van de gemeenschapsleiding niet accepteert en komt dat -onderbouwd- op een 'watchlist' terecht.
> 
> 
> Ciao
> 
> 
> Jan
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst